Norsk Bobilforening – Nytt medlem i Næringsforeningen

Norsk Bobilforening (tidligere Norsk Campingbilforening) ble etablert i 1984 og er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen.

I bilde over (f.v.): Daglig leder Rune Haarberg, regnskaps -og kontormedarbeider Therese Bruserud og kontorleder Agneta Torgersen.

Norsk Bobilforening er Nordens største rene bobilforening med over 11.500 medlemmer fordelt på 6 regioner. Vi er 3 heltidsansatte.

Norsk Bobilforening (tidligere Norsk Campingbilforening) ble etablert i 1984 og er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet.

Gjennom vår kontakt med myndighetene skal foreningen bidra til at lover og regler blir oversiktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.

Her er noen viktige saker vi har bidratt med å få på plass:

  • Bobiler M1 inntil 7500 kg kan følge skiltet fartsgrense i Norge
  • Bredde inntil 2,60 meter
  • Bobiler M1 uansett vekt betaler som liten bil i bomstasjoner, bobiler over 3500 kg må ha bombrikke for å få pris som personbil
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har PKK hvert andre år som personbiler
  • Bidratt ved etableringer av bobilplasser og tømmestasjoner i flere kommuner/steder
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har samme krav til dekk, som kjøretøy under 3500 kg

Norsk Bobilforening jobber blant annet med:

  • Klasse B opptil 4250 kg
  • Tømmeplasser i hver kommune
  • Flere nye bobilplasser
  • Rimeligere priser for bobiler på ferger

Link til vår hjemmeside: www.bobilforeningen.no

Facebook: https://www.facebook.com/Bobilforeningen

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDQUf6f1VFmrPdsj9Jd4Z0Q (Norsk Bobilforening)