– Norge henger etter sier Statsråd Nikolai Astrup

- Vi henger særlig etter når det gjelder frafall i skolen, psykiske utfordringer – særlig for unge mennesker og utslipp. Vi har fremgang når det gjelder utslipp, men nedgangen i utslipp går for langsomt. Vi skal ta flere grep på disse områdene frem mot 2030. Men vi ser at andre nasjoner også tar kraftige grep, så det er ikke lett å nå toppen på denne indeksen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statsråden var blant 13 innledere på Næringsforeningens årlige bærekraftkonferanse som denne gangen hadde den treffende tittel «Lettere sagt enn gjort».

Kultur spiser strategi til frokost, sa Anne-Marie Helland, PWC. Hun gikk detaljert igjennom hvordan en bedrifts tiltak for styrke dens bærekraft i alle ledd, også må inkludere ledelsen. Det er da ikke avgjørende om du er selve topplederen eller om du arbeider med regnskap. Alle skal bidra, alle skal kjenne på den stolte og gode følelsen de har ved å være en fremragende bærekraftig bedrift. Det bygger bedriftens omdømme på en sterk måte, sa Helland.

En bærekraftig utvikling må inkludere en god sosial utvikling for alle ansatte i en bedrift, sa Anne-Beth Skrede, miljøansvarlig i Landsorganisasjonen. Det gjelder ikke minst den enkeltes arbeidsforhold, lønn og sosiale goder.

«Fra utenforskap til innenforskap» beskriver situasjonen for mange som av psykiske eller fysiske årsaker henger utenfor det ordinære arbeidslivet. David C. Hemmingsen fra Eiker Vekst synliggjorde de mange menneskelige fordeler ved å være raus i egen bedrift – og ved å skape et raust og inkluderende samfunn.