Nordiske Renta overtar Utleiesenteret

Renta Group kjøper Utleiesenteret som er en av Østlandets største aktører på utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Det nordiske konsernet får etter oppkjøpet 350 medarbeidere og 19 anlegg i Norge. Omsetningen ventes å passere 900 millioner kroner. Sammen i Renta. Administrerende direktør Leif-Martin Drange (t.h.) er godt fornøyd med å få Utleiesenteret og administrerende direktør Knut Grothaug med på Rentas lag i Norge. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Utleiesenteret har avdelinger i Drammen, Oslo, Kongsberg og på Gardermoen, omsetter for ca. 300 millioner kroner og sysselsetter ca. 80 medarbeidere. Selskapet er et av de ledende i bransjen på Østlandet.

Renta har virksomhet i Finland, Sverige, Danmark, Polen og Norge og sysselsetter ca.
1000 medarbeidere. Selskapet vokser raskt i Norge. Sterke posisjoner på Vestlandet og i Nord-Norge er sikret med oppkjøp i 2018 og 2021. Med overtakelsen av Utleiesenteret blir Renta langt på vei landsdekkende i Norge. Ambisjonen er å bli et av de ledende innen utleie i Nord Europa.

Lokal forankring

Når Utleiesenteret nå blir en del av Renta, vil det styrke grunnlaget for videre vekst både i eksisterende og nye markeder. Kundene vil få et bredere tilbud både med hensyn til materiell og geografisk dekning. Tilgangen på de beste teknologiske og digitale løsningene er sikret og det høye servicenivået og den sterke lokale forankringen vil bli videreført.

Administrerende direktør for Rentas virksomhet i Norge, Leif-Martin Drange, er svært
tilfreds med overtagelsen.

– Utleiesenteret har vist solid utvikling og god lønnsomhet over tid. Selskapet har en
meget sterk markedsposisjon på Østlandet, et godt omdømme, en tydelig grønn profil, oppdatert maskinpark og et servicenivå kundene setter stor pris på. At selskapet har lagt vekt på å sikre lokal forankring, passer oss perfekt. Lokal forankring og profil står sentralt i vår forretningsstrategi, uttaler Drange.

Sterk posisjon

Drange understreker at Utleiesenterets avdelinger har gunstig beliggenhet, både fordi de ligger i aksen der det er stor bygge- og anleggsaktivitet og fordi de kompletterer Rentas egne anlegg på Østlandet.

– Utleiesenteret tilfører oss fagkunnskap og et solid kundegrunnlag i et stort marked,
sier Drange.

Administrerende direktør i Utleiesenteret, Knut Grothaug, er overbevist om at Rentas
overtagelse sikrer Utleiesenterets kunder og ansatte de beste utviklingsmulighetene.

– Dette er helt i tråd med utviklingen i bransjen og markedet. Anleggene blir større,
spesialiseringen øker og kravene til de avanserte digitale og teknologiske løsninger er
store og økende. Å være en del av en offensiv og internasjonal aktør, er den beste
posisjonen å være i med tanke på videre vekst, sier Grothaug.

Blir med

Alle ansatte i Utleiesenteret beholder jobbene og lederne blir med videre. Selskapets
avdelinger videreføres.

– Det betyr at kompetansen og erfaringen blir med videre og at våre medarbeidere er
sikret videreutvikling i en spennende bransje. For Renta betyr dette kontinuitet og
fortsatt sterk lokal forankring. Utleiesenterets eiere, som fortsatt jobber i selskapet, vil
reinvestere betydelig i Renta Group, sier Knut Grothaug.

Fakta:

Renta Group:
• Hovedkontor i Helsingfors, etablert i 2016
• Eid av det svenske private equity-selskapet IK Partners
• Virksomhet i Finland, Sverige, Danmark, Polen og Norge
• Ca. 100 avdelinger
• 1000 ansatte i 2021
Renta i Norge:
• Kjøpte opp Flexleie, Bergen i 2018 og Byggesystemer i Nord-Norge i 2021
• Avdelinger i Bergen, Os, Stavanger, Stord, Oslo, Romerike, Alta, Tromsø, Finnsnes,
Harstad, Sortland, Svolvær, Narvik, Bodø og Mo i Rana.
• 220 ansatte, 500 millioner kroner i omsetning i 2021
Utleiesenteret:
• Hovedkontor i Drammen
• Avdelinger i Drammen, Oslo, Gardermoen og Kongsberg
• 80 ansatte, 300 millioner kroner i omsetning i 2021