NOMAS- Norsk Massehåndtering AS tar grep for fremtiden

Næringsforeningens nye medlem NOMAS, tenker bærekraft i alle ledd. De råder over store naturressurser ved sine anlegg på Ryghkollen i Mjøndalen. I front foran deres store vaskeanlegg av masser møter vi (f.v) Ole Petter Diseth, Leder Samfunnsansvar og Bærekraft, Tuva Gravbråten Rooth, Fagleder Produktutvikling og Ole Terje Letmolie, Daglig Leder.

Om NOMAS

NOMAS tar imot og behandler masser med opphav både i anleggsprosjekt og fra industriproduksjon. Fra sine anlegg på Ryghkollen i Drammen kommune og Hoensmarka i Øvre Eiker driver de en betydelig egenproduksjon av ulike masseprodukter for proffmarkedet. I tillegg leverer de et bredt spekter av tjenester innenfor masseforvaltning-faget, med avsetning både i eget konsern og i B2B-markedet for øvrig.

Store samferdselsprosjekter skaper tilsvarende store mengder overskuddsmasser. I perioden 2020-2030 vil store samferdselsprosjekt i Oslo-regionen alene generere mer enn 32 millioner m3 gravemasser.

Dagens tilnærming til masseforvaltning innebærer at ofte fullt brukbare masser går ut av verdikjeden, og transporteres rett på deponi. Praksisen hindrer effektiv gjenbruk i anleggsprosjekt med masseunderskudd, tvinger frem uønsket bruk av jomfruelige masser.

NOMAS` hovedoppgave er å bidra til at vi får et samfunn der gode masser brukes om igjen, eller blir til nye produkter. På den måten vil NOMAS bidra til at verdifulle naturverdier går tilbake i kretsløpet, hvor de hører hjemme.

NOMAS` kompetansemiljø skal være en ressurs for alle med behov for bærekraftig håndtering av masser. Sentralt i dette arbeidet er vår satsning innenfor FoU. I tillegg til løpende analysearbeid ved vår interne lab jobber vi for å etablere vårt eget forskningssenter, med en målsetning om at dette skal være operativt innen 2023. Analyseresultatene omsettes løpende i den daglige driften – hvor de bidrar til forutsigbar behandlingskapasitet, effektive prosesser og trygg dokumentasjon.

Nomas eies av Hæhre & Isachsen Gruppen, som er en av Norges største anleggsvirksomheter (kilde: Nomas).

Næringsforeningens Ressursgruppe for Nedre Eiker, var nylig på besøk hos NOMAS på Ryghkollen. Der fikk de en inngående orientering av bedriftens nåværende aktivitet og fremtidige planer for det ca. 350 mål store område. – Vi skal være best i vår bransje når det gjelder det grønne skifte og sirkulærøkonomi, sier Ole Petter Diseth, leder samfunnsansvar og bærekraft til ressursgruppens representanter.

Til stede på møte hos NOMAS var (f.v) Vidar Utne fra Loe Betong, Ole Terje Letmolie fra NOMAS, Ole Petter Diseth fra NOMAS, Dag Andersen fra SRA Gruppen og leder av ressursgruppen, David Correia Hemmingsen fra Eiker vekst og Adnan Afzal fra Næringsforeningen i Drammensregionen.

Nytt fengsel

Norske myndigheter er nå på jakt etter egnet lokasjon for et nytt fengsel som skal flyttes fra Oslo. Flere kommuner har kastet seg på kampen for å få det nye fengselet. En av flere lokasjoner kan være nettopp ved Ryghkollen i Mjøndalen.

Ole Terje Letmolie, daglig leder sier at de er klare til å ta i mot et eventuelt nytt fengsel. De har god dialog med både kommunens representanter, og ikke minst naboer i område. NOMAS har også klare planer for hvordan det kan lages nytt veisystem med tilknytting til E134. Planen er at tilførselsveien kan kobles på ved gangbroen på E134. En slik ny tilknytning til E134, vil føre til store miljøforbedringer for beboere mellom Ryghkollen og Mjøndalen sentrum ved at det i stedet lages miljøgate i nåværende veitrasè.

Imponert ressursgruppe

Ressursgruppen for Nedre Eiker var samstemt i at det arbeide NOMAS gjør er meget viktig for videre utvikling av området, tilfang av nye arbeidsplasser og miljøaspektet for hele bransjen.