Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell (t.v.) og stortingspolitikerne Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre under befaring på Lindum der de blir vist rundt av administrerende direktør Pål Smits (t.h.). Nå ønsker trioen å løfte Lindum fram som et nasjonalt ressurssenter innen miljø og gjenvinning. Foto: Simen Falck Evensen/Godt Sagt

Nasjonalt ressurssenter

Lindum omsetter for 620 millioner kroner og håndterer 1,4 millioner tonn med avfall årlig. Stortingspolitiker Kristin Ørmen Johnsen mener drammensselskapet nå er moden for å ta en nasjonal miljøposisjon.

Lindum AS eies av Drammen kommune, men er et kommersielt selskap, organisert som konsern med seks datterselskaper og 210 ansatte.

Selskapet, som driver ulike former for virksomhet innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse, er i dag en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg driver Lindum med produksjon av energi og kvalitetsjord og kompost samt containerutleie til private og næringskunder.  

Ressurssenter

I forrige uke fikk administrerende direktør Pål Smits & Co besøk av stortingspolitiker og leder av familie- og kulturkomiteen; Kristin Ørmen Johnsen(H), stortingspolitiker og partikollega Trond Helleland og prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell.  Trioen mener Lindum nå må løftes fram som ressurssenter innen gjenvinning og miljø i det nye fylket Viken.


Smits opplyste under befaringen at Lindum i fjor omsatte for ikke mindre enn 620 millioner kroner og at konsernet årlig håndterer 1,4 millioner tonn avfall.  ­

– Krav til innkjøp

– De siste årene har vi satset veldig mye innen forskning og utvikling for å få til en mest mulig riktig, bærekraftig og lønnsom håndtering av avfall. I denne sammenheng er samarbeidet mellom offentlige og private aktører svært viktig, og ikke minst er det viktig at alle som driver med innkjøp, både privat og ikke minst innen det offentlige, stiller krav til miljø og bærekraft fra sine leverandører. Først da får man løftet dette opp et høyere nivå, sier Lindum-sjefen.

Vil legge til rette

– Det er jo ikke bare omfanget, men like mye innholdet i det arbeidet som gjøres her på Lindum som er imponerende og inspirerende. Det er rett og slett en kjempespennende bedrift.  Lindum ligger veldig langt fremme i forhold til det grønne skiftet, og det er vel liten tvil om at selskapet bør få en enda mer sentral og nasjonal posisjon innen miljø og gjenvinning, sier stortingspolitiker Kristin Ørmen Johnsen(H).

– Det som blir viktige er å få synligjort at det er lønnsomt å satse på miljøet, noe Lindum jo selv har vist med stor tyngde. Så blir det opp til oss politikere å legge til rette for dette og fremskynde den positive utviklingen, avslutter Ørmen Johnsen.

Administrerende direktør Pål Smits (stående) og økonomidirektør Ketil Salvesen (t.h.) kunne opplyse stortingspolitikerne Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland om at selskapet omsatte for 620 millioner kroner i fjor. Foto: Simen Falck Evensen/Godt Sagt