Når din argeste konkurrent blir din kollega og venn

- På slutten av fjoråret merket vi økt forespørsel fra nye og eksisterende kunder, og vi var i posisjon til å ansette ny medarbeider. Det var derfor svært overraskende - men for oss utrolig bra «timet» av vi fikk en henvendelse fra tidligere ansatt Bente Løstegård om Bjørg Fjell kunne tenke seg flere ansatte ved vårt kontor i Drammen, sier daglig leder hos Bjørg Fjell i Drammen. Bilde f.v.: Katrine Wergeland, Bente Løstegård, Hilde Vestmo, Merete Harvik og Ingunn Kortvedt.

Bemanningsbyrå Bjørg Fjell har på kort tid vokst med antall ansatte i Drammen. Hva har skjedd spør vi daglig leder Katrine Wergeland.

Krevende periode

– Koronaperioden har vært spesielle tider for bemanningsbransjen. Mange rekrutteringsoppdrag ble satt på «hold», oppfølgning og tilpasning for vikarer som allerede var ute i oppdrag, samt permitteringer skapte store utfordringer.

– Da er det spesielt viktig å jobbe i et profesjonelt privat gründerselskap som Bjørg Fjell, som har mulighet og soliditet til å tilpasse seg markedet. På slutten av fjoråret merket vi økt forespørsel fra nye og eksisterende kunder, og vi var i posisjon til å ansette ny medarbeider.

– Det var derfor svært overraskende – men for oss utrolig bra «timet» av vi fikk en henvendelse fra tidligere ansatt Bente Løstegård om Bjørg Fjell kunne tenke seg flere ansatte ved vårt kontor i Drammen, sier Katrine Wergeland.

– Vi ønsker for ordenskyld nevne at dette ikke er oppkjøp eller sammenslåing, men en ren ansettelse av 3 erfarne personer som kommer fra samme bransje og i samme by. Fra 1. mars er vi 5 personer med lang erfaring og solid kompetanse innen faget rekruttering på kontoret her i Drammen.

Vender tilbake

– Det er med glede og store forventninger at vi ønsker Ingunn Kortvedt, Merete Harvik og Bente Løstegård velkommen som en del av staben i avdeling Drammen. Vi setter særlig pris på at Bente Løstegård som startet sin karriere innen rekruttering i Bjørg Fjell, nå er tilbake hos oss etter mange års suksessfylt arbeid innen bransjen., sier en fornøyd daglig leder.

– Daglig øker etterspørselen hos oss etter god og profesjonell rekruttering innen våre kjerneområder; økonomi, regnskap og administrasjon. Som et i ledd i vårt mål om å møte dagens og framtidens behov for fagkompetanse og kapasitet innen rekruttering og bemanning har vi fokus på kontinuerlig faglig oppdatering og profesjonalisering i alle ledd. Implementering og bruk av profesjonelle testverktøy og sertifisering etter ordningen Revidert Arbeidsgiver styrker kompetansen og treffsikkerheten ytterligere; rett person på rett plass.

Kartlegging

– I vårt arbeid ser vi et stadig større behov for evne-, ferdighets- og personlighetskartlegging. Derfor sørger Bjørg Fjell Rekruttering for at alle våre rådgivere er sertifiserte brukere av det Veritasgodkjente Human Content sitt testbatteri. Samtidig sikrer vår sertifisering som Revidert Arbeidsgiver at vi er oppdaterte og følger Arbeidsmiljøloven til enhver tid, sier Wergeland

Godt nettverk og dyktige sparringspartnere har aldri vært så viktig som nå og profesjonell bistand sparer både tid og penger for våre oppdragsgivere og personlig ivaretagelse av våre kandidater.

– Vi ønsker alle våre nye og gamle kunder og kandidater velkommen til et hyggelig besøk og en uforpliktende prat i Engenekvartalet, avslutter Katrine Wergeland.

Om Bjørg Fjell

Grunnlegger og gründer Bjørg Fjell, startet opp egen virksomhet i 1985. Bjørg Fjell AS er blant de 20 største bedriftene innen bemanning og rekruttering i Norge. Virksomheten har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Drammen og Trondheim, med 23 faste medarbeidere. Vikarene står for 200 årsverk. Bedriften tilbyr løsninger innen regnskap, økonomi, lønn, kontor og administrasjon.

Om bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen ga i 2020 ca. 70.000 personer muligheter til jobb og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange mennesker. Samtidig muliggjør bransjen fleksibilitet i arbeidslivet og at virksomheter som opplever store svingninger i etterspørsel eller av andre grunner har akutt behov for arbeidskraft, får dekket behovet. På denne måten bidrar bransjen til at arbeidsmarkedet fungerer.

1965: Myndighetene var dypt skeptisk da Manpower startet opp landets første bemanningsbyrå i 1965. Privat arbeidsformidling var forbudt, men myndighetene konkluderte at vikarutleie var noe annet og ga Manpower en sterkt begrenset tillatelse til å drive. Rammene var meget strenge. Manpower fikk bare lov til å leie ut kvinner og bare innenfor handel og kontor. Alle andre bransjer var forbudt område.

1971: kom en ny lov som forbød all utleie av vikarer. Manpower og et ber – gensbasert selskap fikk dispensasjon til å drive i Oslo og Bergen, men bare der.

1983: Loven liberaliseres. Det blir lov å drive utleie innenfor handel og kontor, samt teknisk tegning, over hele landet.

1980-årene: Kraftig økonomisk vekst i Norge. Fem større bemanningsbedrifter, deriblant Bjørg Fjell AS dominerer et marked som åpner seg innen bank, for – sikring, helse og sosial, regnskap, reiseliv, bygg og anlegg.

1988: Nedgangstider og økende arbeidsledighet. Etterspørselen etter vikartjenester synker. En politisk holdningsendring vokser frem. Vikarjobber og midlertidig ansettelser blir mer akseptert og ettertraktet.

1997: The International Labour Organisation (ILO) anbefaler at arbeidsformidling og arbeidsutleie skal bli frie næringer.

1999: Stortinget vedtar en ny lov som fjernet de største begrensninger på retten til å drive utleie av arbeidskraft.

2000-tallet: Sterk vekst i antall bemanningsselskaper og omsetning.

2007: Bemanningsbedriftene i NHO Service utgjør 85 prosent av bransjen og har i 2007 en omsetning på 12,5 milliarder kroner som er ny rekord. Det var en økning på hele 32,6 prosent fra året før.

2008-09: Kraftig nedkonjunktur rammer bransjen. En rekke selskaper går konkurs.

2010-12: Ny vekst. Antall bemanningsvirksomheter i NHO Service passerer 550.

2013: Vikarbyrådirektivet trer i kraft. Direktivet innebærer et prinsipp om like – behandling mellom vikarbyråansatte og ansatte hos innleier.