NAF – “Landeveiens riddere” står på for trafikksikkerhet og miljø

Lokalavdelingen holder aktivt på i distriktet med alt fra utgivelser av reflekser til skoler og barnehager, til veteranbilturer og stander ved ulike arrangement. Nå opplever de solid medlemsvekst.

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk.

NAF styres av medlemmene, med NAFs Landsmøte som det øverste organ. Organisasjonen ble stiftet 21. mai 1924, og Stig Sjøstad har vært administrerende direktør siden 1. juni 2011.

NAF lokal avd. Drammen og Opland

De er en av 68 medlemsstyrte avdelinger under NAF sitt navn. NAF Lokal avdeling Drammen og Opland ble stiftet 28. mai 1925.

På bilde f.v.: Katrine Tonesdatter Røren, organisasjonssekretær avd. Drammen og Opland, styreleder Knut Nordahl, styremedlem Vidar Furua og styremedlem Helge Myrvold. Her fra regionsmøte 2021.

I januar 2023 arrangerte NAF trafikkofrenes dag. Her representert ved styreleder Knut Nordahl, nestleder Helle M. Buind, styremedlem Laila K. Tveten og styremedlem Helge Myrvold.

Medlemsvekst

Pr. desember 2022 har de 17.961 medlemmer og antall medlemmer har økt siden 2021. NAF Lokal avd. Drammen og Opland består i dag av 7 frivillige og en organisasjons sekretær, hvor styreleder er Knut Nordahl.

NAF har 3 forskjellige avdelinger i Drammen- NAF Lokal avdeling, NAF Senteret og SOS Veihjelp.

To år i nytt anlegg

Lokal avdelingen og NAF Senteret holder til i samme bygg på Åssiden, hvor de flyttet inn 1. februar 2021. Viktige kollegaer i SOS Veihjelp holder til ved Svelvikveien. Til sammen er 27 ansatte og frivillige i område.

Lokalavdelingen holder aktivt på i distriktet med alt fra utgivelser av reflekser til skoler og barnehager, til veteranbilturer og stander ved ulike arrangement.

Populært for de små

For de minste har de en liten asfaltert bane ved Motorhistorisk Museum i Skotselv. Der blir barnehager inviterer til å ta med barna som skal starte på skolen. Her får de lov til å kjøre minibiler på banen, og lære trafikksikkerhet.

Veteranbilen ofte i bruk ved arrangementer