Næringslivet i Drammen- sterk pådriver for ny Holmenbru

"Ny Holmenbru er et nasjonalt ansvar, og Staten må erkjenne sitt juridiske ansvar og prioritere dette i NTP" skrev NTP-utvalget i sitt innspill til Samferdselskomiteen i Viken Fylkeskommune våren 2020.

I 2019 nedsatte Næringsforeningen et NTP-utvalg bestående av ressursgruppene og medlemmer i foreningen. Utvalget jobbet over tid med ulike temaer og et av de konkrete innspillene var ny Holmenbru.

Utvalgets innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033, var de meget tydelige på bla.a. at Drammen havn er en av Norges stamnetthavner og er et nasjonalt anliggende. En sikker veiforbindelse til Holmen må derfor være en forutsetning som legges inn i Nasjonal Transportplan.

Dette ble spilt inn sentrale politikere på Stortinget og fylkespolitikere i Viken. Beslutningen om at staten fullfinansierer ny Holmenbru ble meget godt mottatt av næringslivet.

– Dette er meget gledelig at politikerne på stortinget ser at denne broen er viktig for Drammen som stamnetthavn, og hvilken betydning det har for Drammen som knutepunkt , sier fagleder samfunn og innovasjon i Næringsforeningen, Adnan Afzal.

Drammen havn

– For Drammen havn og næringslivet i regionen vår er det meget gledelig og viktig at ny Holmenbru (riksveg 291) nå prioriteres i Nasjonal Transportplan, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo (bilde).

– Drammen havn er en Stamnetthavn og en viktig tilrettelegger for bærekraftige transportløsninger i hele Drammensregionen. Gode koblinger mellom vei, sjø og bane er helt avgjørende for å videreutvikle miljøvennlige logistikkløsninger og dagens Holmenbru har vektbegrensninger og er en flaskehals, fortsetter Vannebo.

Bevilgningene må raskt på plass

Nå er det avgjørende at det bevilges penger over statsbudsjettet slik at byggingen kan starte neste år.    

– Samtidig er det viktig for Drammen havn at Jernbanedirektoratet beslutter ferdig utbygging av kombiterminalen på Holmen slik at mer gods kan omlastes direkte til bane og at det jobbes videre med løsning for ny Strømsøbru, avslutter Ivar Vannebo.

Disse var med i NTP-utvalget

Norges Latebileier forbundRoy N Wetterstad
Union EiendomsutviklingNils-Ole Kjenner
tidligere styrleder NFDROdd-Eivind Gabrielsen
SU ConsultingTore Underland
Utengen TransportMorten Utengen
Eidos EiendomsutviklingGeir Hagehaugen
Fundergruppen ASPer Ivar Funder
Mikkelsen Kran og transport ASBent Mikkelsen
NæringsforeningenCecilie Brunsell
Ressursgruppe byggSvein Ove Pettersen
Ressursgruppe logistikkKnut-Andreas Kran
Ressursgruppe logistikkIvar Vannebo
Ressursgruppe LierTorgeir Finnerud
Ressursgruppe Nedre EikerBjørn Breian
Ressursgruppe Øvre EikerKjersti Gullriksrud
Ressursgruppe SvelvikJohn Endsjø
Ressursgruppe DITReiulf Lindberg
Illustrasjon: Statens vegvesen