Næringslivet i Drammen har gjort mye rett.

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister: - Drammensregionen har gjennom de senere årene blitt en stadig mer attraktiv region for bedriftsetableringer. Det har sammenheng med utviklingen av universitetet, bredt engasjerte bedrifter, gode samarbeidskulturer – og en meget gunstig geografisk beliggenhet. Dette understreket statsråden da han var gjest i Næringsforeningens LIVEstudio. Regjeringen.no / foto: Marte Garmann.

Se hele sendingen nederst i artikkelen.

Statsråden understreket at de mange av de statlige tiltakene og støtteordningene sannsynligvis blir forlenget og trolig forsterket på baksiden av sommerferien. Han ønsker å bidra til at marginaliserte grupper som ungdom med manglende utdannelse, eldre, mennesker med funksjonshemninger og innvandrere skal bli tatt godt vare på – ikke minst ved ordninger som sikrer deres arbeidsplasser. Han ser på Drammensregionen som en kunnskapsregion. Fra å være industribasert med mer enn 20 % arbeidsplasser innen industri på -80 tallet, er andelen nå 5 %. Han så positivt på den moderniseringen som nå gjøres i regionen ved digitalisering og innføring av roboter, sensorer og annen high-tech.

I sendingen ble tre regionale virksomheter presentert med korte aktuelle innspill:

Jan Trygve Jensen, adm.dir. i Jensen i Svelvik: Vi ønsker mer oppmerksomhet for å utvikle design og forsterke ferdigvareindustrien for eksport. Vi kan ikke kun eksportere råvarer. Vi ønsker programmer som sikrer vår utvikling for eksport, sa han. Statsråden omtalte et nytt eksportvareprogram med handlingsplan som nå utvikles og der blir de etterspurte behovene fra Jensen i stor grad imøtekommet.

Bjarte Røyrvik, advokat og partner i advokatfirma Svensson Nøkleby: Vi er bekymret for hvordan utviklingen utover høsten blir. Noen ordninger videreføres og noen nedtrappes/avvikles. I mange bedrifter er det stor usikkerhet om de tør å satse med nye investeringer og tiltak, og noen av dem kan lomme til å få store problemer.

Tor Kirkeng, gründer av Kiwi: Da vi fikk spørsmålet om å delta i «Internasjonale Drammen» var det lett å svare ja på det – å bli med på dette flotte prosjektet for arbeidsmessig inkludering av innvandrere. Med 29 % innvandrere i Drammen må disse inkluderes dersom byen skal være god for alle. Kiwi har nasjonalt 684 butikker med 12500 medarbeidere. Dette har vært et flott prosjekt for alle parter.

Dette var foreløpig siste av 24 LIVEstudio sendinger fra Næringsforeningen siden mars, da Norge ble nedstengt. 72 gjester har deltatt i programmene. De har omtalt sine utfordringer, sine hverdager og de har fremhevet sine positive opplevelser.