Kartlegger situasjonen

Næringsforeningens viktigste oppgaver i disse dager er å kontinuerlig samle inn informasjon fra myndighetene og kartlegge hvordan situasjonen er for næringslivet i regionen.

Vi er i dialog med kommunene i Drammensregionen for å se på ulike muligheter, tiltak og hvordan næringslivet også kan være en ressurs for kommunene.

Næringsforeningen har også sendt inn flere av disse innspillene til stortingspolitikere. Videre er vi i dialog med NHO, LO og andre sentrale organisasjoner. En av de største utfordringene vi står overfor er permitteringer av store arbeidsstokker, og kritisk bortfall av inntekter for små og store bedrifter.

Nyansert bilde

Adnan Afzal, fagleder samfunn og innovasjon i Næringsforeningen har tett kontakt med både bedrifter og myndigheter etter at regjeringen la frem de siste foreløpige tiltakene. Adnan, kan du gi en status i forhold til de innspill du har fått fra næringslivet i dag?

– Bildet er noe nyansert. De bedriftene vi har snakket med har ulike utfordringer. Flere har, eller kommer til å permittere samtlige i sine organisasjoner. Det er selvfølgelig en alvorlig stemning blant medlemmene, men det er også noen virksomheter som opplever økt etterspørsel, som for eksempel IT- og logistikkbransjene.

– En fellesnevner for bedriftene som holder hjulene i gang, er uroen rundt å ha nok folk, dersom medarbeidere blir syke eller satt i karantene sier Adnan Afzal.

Viktig å opprettholde kjøpekraften

Hva er Næringsforeningens synspunkt på de tiltak som i dag er fremlagt sett i forhold til bedriftene i vår region?

– Tiltakene som ble presentert av en bred koalisjon på Stortinget tar hensyn til den sosiale delen for de som blir permittert. Det er positivt at man øker til 20 dager med full lønn. Dette gir trygghet for den enkelte, som samtidig kan opprettholde noe av kjøpekraften. For bedriftene kan dette være positivt på kort sikt.

– Vi følger tiltakene som kommer fra nasjonale myndigheter tett. De tiltakene Stortinget skal presentere torsdag 19. mars, går konkret på hva dette betyr for næringslivet, avslutter Adnan.

Regjeringen og partiene på Stortinget ble mandag enige om en rekke foreløpige tiltak for å sikre næringslivet:

  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.
  • Regjeringen skal sikre full lønn inntil knapt 600 000 kroner (6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. (1G – grunnbeløpet i folketrygden – utgjør 99.858 kroner i året, eller 8322 kroner per måned)
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G.

Vi oppfordrer alle bedrifter til å kontakte oss dersom de har innspill eller spørsmål foreningen kan bistå med i disse krevende tider.