Næringsforeningene og NHO diskuterer tettere samarbeid

Koronasituasjonen har vist viktigheten av å stå sammen og stå opp for det private næringslivet. Bilde (f.v) Styreleder Terje Gundersen, Næringsforeningen. Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO. Nina Solli, Regiondirektør, NHO Viken og Rune Kjølstad, Næringsforeningen.

Viktig å stå sammen

Fredag deltok styreleder Terje Gundersen og daglig leder Rune Kjølstad fra Næringsforeningen i Drammensregionen sammen med styreledere og daglige ledere fra de andre næringsforeningene i Viken, i et møte med NHO for å diskutere tettere samarbeid. Koronasituasjonen har vist viktigheten av å stå sammen og stå opp for det private næringslivet.

Gode arenaer

Det var bred enighet i møte om å innlede samtaler for å finne gode samarbeidsarenaer. Vi som representerer næringslivet må hele tiden utvikle oss slik at vi kan gi medlemmene våre de beste tjenestene og fremme næringslivets interesser så tydelig som mulig, sier styreleder Terje Gundersen. 

Fakta om Næringsforeningen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.

Fakta om NHO

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionskontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør og jobber for politiske gjennomslag.