Næringsforeningen i Drammensregionens nye styre presenteres

Næringsforeningen i Drammensregionen er en av landets største næringsforeninger. Ved utgangen av 2021 har foreningen over 1000 medlemsbedrifter, og flere kommer til. Det styrker Næringsforeningen som et samlingspunkt med en tydelig stemme. Sammen kan vi ivareta næringslivets interesser og skape arenaer for utvikling og vekst. Her presenteres foreningens nye styre for 2022.

Næringsforeningens nyvalgte styre. Bak f.v.: Eva Sundberg, Terje Gundersen, Ivar A. Vannebo, Truls Moholdt og Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen). For f.v.: Per Christian Voss, Trond Åsheim og Kristin Stangnes Claudi. Ikke tilstede: Heine Lund-Olsen og Marianne Mevik.

Styreleder

Adm. direktør Terje Gundersen i Svensson & Nøkleby

Valgt som varamedlem for 1 år i 2013,

Valgt som styremedlem i 2014 til 2017

Gikk ut av styret 2017.

Første gang valgt som styreleder i 2019. Innstilles valgt for 1 år

Nestleder

Assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo

Drammen Havn

Valgt som varamedlem for 1 år i 2021

Innstilles valgt for 1 år

Styremedlemmer:

Daglig leder Heine Lund-Olsen

Multiconsult

Valgt som styremedlem for 2 år i 2019

Første gang valgt som varamedlem i 2018

Valgt som styremedlem for 2 år i 2021

Ikke på valg

Daglig leder Eva Sundberg

Axess Logistics AS

Valgt som varamedlem for 1 år i 2019

Valgt første gang i 2019

Valgt som styremedlem for 2 år i 2021

Ikke på valg

Daglig leder/Partner Truls Moholdt

Lindbak Viken Vest AS

Valgt som styremedlem for 2 år i 2021

Ikke på valg

Administrerende direktør Trond Åsheim

Union Eiendomsutvikling AS

Tidligere i styret fra 2009 – 2013 Innstilles valgt for 2 år

Arbeidende styreleder Per Christian Voss

Stykket Holding AS

Innstilles valgt for 2 år

Varamedlemmer til styret i NFDR


Daglig leder Kristin Stangnes Claudi

Drammen Papir Engros AS/Norengros AS

Innstilles valgt for 1 år

Senterleder Marianne Mevik

CC-Drammen

Innstilles valgt for 1 år