Leder av Næringsforeningen, Rune Kjølstad

Næringsforeningen engasjerer seg i Hellefoss-saken: -Firkantet håndtert

Næringsforeningen i Drammensregionen engasjerer seg sterkt for å sikre videre drift ved Hellefoss Paper. – Utslippssaken er utrolig firkantet håndtert av direktoratet og departementet, mener foreningens daglige leder, Rune Kjølstad.

Dette er saken:

  • Papirmaskinen på Hellefoss Paper AS i Hokksund produserer 1000 tonn bokpapir hver uke.
  • Fabrikken er den eneste gjenværende bokpapirprodusenten i Norge, en av tre i Europa. Har ca. 80 ansatte.
  • Bedriften er lønnsom, eieren har ikke tatt ut utbytte og vil satse mer.
  • Nå er driften truet av EU-krav fra en annen verden og firkantet tolkning her hjemme.
  • Om to år kan det være slutt på papirproduksjonen ved Hellefossen

Eier Roar Paulsrud (til vestre) og klubbleder Roger Borgersen er enige om at papirfabrikken ved Hellefossen er viktig for lokal og nasjonal verdiskapning.

Næringsforeningen engasjerer seg:

– Hadde det vært snakk om giftutslipp, ville avslaget vært forståelig. Men vi snakker kun om biologisk masse i små mengder som ikke har noen negativ miljøpåvirkning. Næringsforeningen ønsker å engasjere seg for å redde Hellefoss Paper. Det er foreningens daglige leder krystallklar på.

– Det er spesielt viktig i vårt område å bevare denne type arbeidsplasser. Hellefoss Paper hevder seg meget godt på det europeiske markedet. Bedriften benytter seg av lokale naturressurser og vannet renner «rett inn i fabrikken». Samtidig tjener den penger og er viktig for den lokale sysselsettingen, sier Kjølstad.

– Hva gjør næringsforeningen for å hjelpe bedriften?

– Vi har bidratt som tilrettelegger av møter med myndighetene, samarbeidet med andre næringslivsforeninger og påvirker der det er mulig. Arbeidet fortsetter. Målet er å få forståelse for at det er grunnlag for å dispensere fra EU-direktivet.

– I denne saken er det ikke noen motsetninger mellom næring og miljø. Det er derfor viktigere å bevare en lønnsom bedrift som ikke forurenser enn å logre for et EU-direktiv som er laget for en annen virkelighet, sier lederen i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Lokal tillitsvalgt: Håper å få LO-lederen på banen

LO engasjerer seg for industriarbeidsplassene ved Hellefoss Paper. Lederen av Fellesforbundet i regionen, Terje Berghagen (bilde), har tidligere mobilisert Arbeidspartiet sentralt. Nå håper han å få LO-leder Hans Kristian Gabrielsen til Hellefoss.

– Vi i LO er opptatt av at vi skal bevare industriarbeidsplassene her i landet. Rensekravene til Hellefoss Paper må reduseres eller staten må dekke de kostnadene som bedriften ikke har tåleevne til, sier Berghagen. Han er leder for Fellesforbundets avdeling 43 som omfatter Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Ringerike og Hallingdal. Berghagen kjenner Hellefoss Paper godt.

– Bedriften har kontroll på utslippene og det er uproblematisk å gi den dispensasjoner fra EU-kravene, mener han. LO jobber videre for å berge arbeidsplassene ved Hellefossen.

Den regionale LO-leder Berghagen har konkrete planer om å få LO-leder Hans Kristian Gabrielsen til å besøke bokpapirbedriften.

 – Målet er å få koblet på LO sentralt, sier Fellesforbundets Terje Berghagen.