Vellykket samarbeid for ungdomsbedrifter ved Lier v.g. skole. -utelukkende positivt, sier PwC Drammen

Tett samarbeid med arbeids- og næringslivet i regionen er viktig for Lier videregående skole. Som yrkesfaglig videregående skole er det viktig at vårt utdanningstilbud er så relevant, aktuelt og virkelighetsnært som overhodet mulig. Det er viktig at samarbeidet er et vinn-vinn prosjekt for begge parter, og vi samarbeider med virksomhetene på flere ulike måter, sier arbeids- og næringslivskoordinator Synnøve Wisløff Samuelsen (til høyre). Her sammen med rektor Anne Johanne Guldvik.

Hvorfor et mentorprogram

Tett samarbeid med arbeids- og næringslivet i regionen er viktig for Lier videregående skole. Som yrkesfaglig videregående skole er det viktig for oss at vårt utdanningstilbud er så relevant, aktuelt og virkelighetsnært som overhodet mulig. Vi utdanner landets fremtid og for å sikre at kompetansen vi bygger sammen med elevene samsvarer med hva behovet for kompetanse er ute i arbeids- og næringslivet, jobber vi tett mot mange bransjer, både i privat og offentlig sektor.

Lier videregående skole har alltid hatt et bredt kontaktnett i mange bransjer i regionen, og fra 2013 har skolen jobbet systematisk med dette. Skolen har, som en av de få videregående skoler, en egen Arbeids- og næringslivskoordinator som jobber kun med å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Mentormøte (f.v) elevene Nathaniel Reiten Ade, Julian Cuellar Aasen, Ingvild Vannebo og mentor Philip Thjømøe fra PwC.

For Lier videregående skole er det viktig at samarbeidet er et vinn-vinn prosjekt for begge parter, og vi samarbeider med virksomhetene på flere ulike måter. Mange av samarbeidspartnerne våre er lærebedrifter som tar imot praksiselever og lærlinger, andre bidrar i entreprenørskapsaktiviteter, i bærekraftsarrangementer, som foredragsholdere, på inspirasjonsdager, i livsmestringsprosjekter og som mentorer for å nevne noe.

Vårt samarbeid med PwC Drammen er et godt eksempel på et vellykket samarbeid med næringslivet. PwC stiller med to unge, dyktige og engasjerte medarbeidere som er mentorer for to av våre ungdomsbedrifter. Dette gir elevene våre verdifulle innspill og tilbakemeldinger på arbeidet de gjør med ungdomsbedriftene sine, tilsvarende hva andre nyopprettede virksomheter ville fått fra en konsulent eller revisor. Dette er utrolig lærerikt og motiverende for elevene og læringsutbytte deres er stort!

“Vinn-vinn” for alle parter sier rektor

– Målet med videregående opplæring er at elevene skal utdannes og dannes til produktive arbeidstakere i et arbeidsliv i stor endring. De er fremtidens arbeidskraft. Som skole ønsker vi å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. De skal øves til å se muligheter og gripe dem, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

– For å forberede unge beste mulig, må skolen slippe arbeidslivet inn på skolen – og elevene ut i arbeidslivet. Da blir teori virkeliggjort, relevant og meningsfull for elevene. Det er ingen automatikk i at dette skjer. Skolen må ha systemer for dette. Om dette skal bli bærekraftig og oppleves som «vinn-vinn» for alle parter, trengs et systematisk og forpliktende samarbeid mellom skole og arbeidsliv, fortsetter rektoren.

– Gjennom samarbeidet får også skolen verdifulle innspill og tilbakemeldinger som gjør at vi utvikler våre utdanningstilbud. Elevens stemme og tankekraft er viktig for utvikling av et bærekraftig samfunn. Samarbeid skole/arbeidsliv er utvikling av lokal, kortreist arbeidskraft. Den største gevinsten er at vi står sammen om å utdanne fremtidens arbeidskraft, avslutter rektor Guldvik.

Elevenes erfaring

– Samarbeidet vi i Our Solutions UB hadde med PwC, opplevde vi som et veldig godt og trygt samarbeid. PwC var engasjerte i vår UB, men også interessert i å bli kjent med oss elever. Det gjorde at vi følte oss sett, noe som betyr mye for oss i et slik samarbeid, sier den entusiastiske eleven Ingvild Vannebo.

– Vår mentor, Philip Thjømøe, hjalp oss med å sette konkrete og realistiske mål som bidro til vår utvikling i bedriften. Han var flink til å utfordre oss på hva vårt neste steg skulle være å lære oss mer om ulike type bedrifter. Det gjorde at vi blant annet endret vår UB til å være et sosialt entreprenørskap. Philip bidro stort til vår UB i hverdagen, men også opp mot skole- og fylkesmessa som var to av høydepunktene vi hadde, sier Ingvild.

– En av hovedoppgavene jeg hadde var å holde kontakt med vår mentor, noe jeg fant veldig enkelt siden har var veldig tilgjengelig for oss og fleksibel. Det gjorde at vi kunne ha flere møter både hos PwC eller på skolen utenom at det ble et problem med tanke på tid og sted. Han var også flink til å ta kontakt når det var lenge siden sist møte, noe vi satte veldig stor pris på. Vi er veldig takknemlig for samarbeidet vi hadde med PwC og Philip, avslutter Ingvild Vannebo (bilde).

Lærerens betraktninger

– PwC er en verdifull samarbeidspartner for våres ungdomsbedrifter. Mentorene fra PwC har fungert som rådgiver, støttespiller og inspirator for flere av våre ungdomsbedrifter, sier lærer ved Lier videregående skole, Eirin Horn Aspestrand.

– De har delt raust sine kunnskaper og erfaringer fra et bredt tjenestespekter som PwC tilbyr sine kunder. Dette er relevant for elevene og det bidrar til at elevene ser sammenhenger mellom teori og praksis, fortsetter Aspestrand.

– Elevene har blitt utfordret til handling og fremdrift og fått god trening i å drøfte ulike problemstillinger. Igjennom dette samarbeidet har elevene også fått god trening i det å samarbeide med en profesjonell aktør fra næringslivet, og har lært seg at det er viktig å ha et nettverk for å få suksess, avslutter den engasjerte læreren Aspestrand (bilde).

PwC Drammen sin rolle i mentorprogrammet

Hva har vært deres rolle og hvorfor har dere engasjert dere i dette prosjektet, partner i PwC Drammen Paal Ødegård?

– Vi kom i kontakt med Lier videregående skole på Næringslivets Dag 2019. Det startet med en hyggelig samtale om hvem vi var og hva vi drev med og ble fulgt opp med en henvendelse fra Lier videregående om vi kunne være mentorer for en eller flere ungdomsbedrifter. Den umiddelbare reaksjonen til undertegnede var at jeg ikke kunne se hvordan vi skulle kunne etablere et fruktbart samarbeid med en ungdomsbedrift. For å spissformulere så jeg ikke deres nytte av en “gråhåret revisor på 50”, sier Ødegård.

– Heldigvis stoppet vi ikke prosessen der, men vi forsøkte å se på dette med andre øyne enn mine. PwC er en verdibasert virksomhet og vi styres av at vi sammen bygger tillit og skaper verdier og ikke minst at vi vil litt mer og har et samfunnsansvar. Så vi endret fokuset fra “trenger ungdomsbedriftene en revisor” til hvem er vi, og hva er det vi kan som ungdomsbedriftene vil ha nytte av, forsetter Paal Ødegård.

Med PwC nettverk i ryggen

– Denne prosessen ga fort svaret at vi skal ikke delta i dette prosjektet med senior ressurser, vi skulle møte ungdomsbedriftene med våre yngre, dyktige og masterutdannede medarbeidere. Disse medarbeiderne er mellom 8-10 år eldre enn elevene ved Lier videregående skole, de har fersk erfaring som studenter kombinert erfaring fra revisjon og regnskap, samt at de har hele PwCs nettverk i ryggen som en støtte i rollen som mentor for en ungdomsbedrift, sier Ødegård.

Løsningen som ble presenterte for Lier videregående skole, var at PwC ønsket å delta som mentorer for inntil 2 ungdomsbedrifter med to av deres yngre medarbeidere, Hedda og Philip, som begge har mastergrad innenfor økonomi og 3 års erfaring fra PwC. Denne vinklingen ble veldig godt mottatt av Lier videregående skole, og deretter av deres elever gjennom Mentorkafeen. Det endte med at Hedda ble mentor for en en UB som leverer førstehjelpskurs, mens Philip var mentor for en gruppe elever som hadde fokus sosialt entreprenørskap og drift av elevkantine.

Utelukkende positivt

– Vår opplevelse av samarbeidet er utelukkende positiv. Hedda Vinjerui og Philip Thjømøe har fått møte elevene og UBen på flere arenaer fra pitche konkurranse – hvor man får presentert de ulike UBenes ideer og er med å kåre en vinner – via 1:1 møter for diskusjon og evaluering i Mentorkafeen. Det var deltagelse i paneldebatt for å dele erfaringer, og til det løpende samarbeidet i selve UBen, sier Paal Ødegård.

– Denne prosessen har vært morsom å være en del av. Vi har fått innsyn i en imponerende iderikdom, kreativitet og et engasjement hos elevene som de ønsker å utvikle gjennom UBene.

Det å oppleve at elever på videregående skole har fokus på begreper som dobbel bunnlinje – økonomisk og sosial verdi – og bærekraft skaper optimisme og engasjement i vår organisasjon, fortsetter partner i PwC Drammen, Paal Ødegård.

Bredt fagområde

– Det vi har kunnet bringe tilbake til UBene spenner over mye av det tjenestespekteret PwC tilbyr sine kunder. Vi har bistått UBene med å evaluere forretningsplaner, vært sparringspartner i økonomistyring, ressursstyring og logistikk, etablert modeller for regnskapsføring og rapportering, og bruk av Excel. Så fra å tenke at vi ikke er relevante for UBene, sitter vi igjen med en veldig positiv opplevelse og erfaring og et klart inntrykk av at vi kan bidra. Samtidig som vi får mye tilbake gjennom møtene med elevene, deres entusiasme og optimisme både personlig og som organisasjon, sier Ødegård.

Holdt samarbeidet i gang tross pandemi

– Vi er nå inne i vårt andre år som mentorer ved Lier videregående skole. Dessverre har pandemien påvirket samarbeidet det siste året, men vi har klart å holde samarbeidet i gang, og håper å få anledningen til å fortsette dette videre. Det er viktig å understreke at denne oppsummeringen både omfatter vårt opplevde bidrag og verdien av dette, men minst like mye de erfaringene våre medarbeidere får gjennom å møte en gruppe unge og ambisiøse elever ved Lier videregående skole, avslutter en fornøyd partner i PwC Drammen Paal Ødegård (til høyre). Her sammen med mentorene Phillip Thjømøe og Hedda Vinjerui .