innspill / 20. APRIL 2020

XL-BYGG Kulkompaniet

Hos XL-BYGG Kulkompaniet er det ikke sort i disse Koronatider. Det er bortimot normal drift, tatt i betraktning de smitteverntiltak som er gjort. Omsetningsmessig var det en vekst på 5% i mars sammenlignet mot samme periode i 2019. I artikkelen gir daglig leder Espen Ellingsen et innblikk i deres over 120 år lange historie.

Tekst og foto ved Espen Ellingsen, Kulkompaniet og Tom Wang, vikenvest.no

Omsetning og varer for bortimot 4 milliarder er handlet og distribuert gjennom firmaets historie.

Like ved motorveibrua på Strømsø, finner vi XL-BYGG Kulkompaniet . Mange har besøkt og kjenner til Kulkompaniet. Men det ikke så mange vet om, er deres 120 år lange historie som en viktig aktør innen byggevarebransjen her i regionen. Vi presenterer derfor noen av høydepunktene om bedriften i Tollbugata.

Etableringen

Lorentzen verftet, lå ved Mads Wiels plass på midten av 1800-tallet. De drev med skipsrederi og verft, startet av den danskfødte skipper Jørgen Lorentzen. Verftet og sjøtomtene ble overtatt av Kiær&Co og av Fred A. Kierulf, som i 1887 anla den eneste dampsagen på Strømsø. Sagbruket bestod av 2 sagrammer, bord-, kante- og stavskjæreri.

Denne ble overtatt av AS Jacob Friis i 1899, og i 1903 endret navn til AS Kulkompaniet. Selve sagbruket ble leid ut til Fredrik Kierulf, og fortsatte som ramme- og kassefabrikk.

Historien sier noe om at AS Kulkompaniet ble etablert som et uansvarlig selskap (AS), med en aksjekapital på kr. 150.000,-
I extra ordinær generalforsamling 25. mars 1918 ble det gjennomført en utvidelse av aksjekapitalen til kr. 450.000,- fra opplagte fonds.

Friis familien kjøpte Frydenhaug Gård i Drammen i 1916.
Finn A. Friis (senior) og kone Karoline Kittelsen og den store barneflokken flyttet fra Tordenskioldsgate og opp til gården. Karoline er søster til kunstner Theodor Kittelsen, som har tegnet K symbolet til Kulkompaniet.
Han er kjent for sine folkekjære tegninger til Asbjørnsen og Moes eventyrer, og ellers stemningsfulle malerier av folk, troll, dyr og landskap. Hans verker av en unik bildeverden har blitt en del av den norske identiteten.

Slepebåt

De nye industribedriftene langs elvebredden hadde behov for effektive transporttjenester.
Kull, koks, zinders og annet kunne med fordel slepes på lektere fra havna og frem til fabrikkene.
Den økende etterspørselen etter Kulkompaniets tjenester økte mye, så Familien Friis etablerte AS Transport, som med sine 50 lektere og 13 slepebåter leverte importvarer og eksportvarer opp og ned elven.
Andre oppdrag var å buksere seilskip, ja noen ganger helt ned til Færder, samt å slepe tømmer fra Østfold til Drammen. Berging av skip etter 2. verdenskrig var også noe vi drev med. I 1967 opphørte lektertrafikken i AS Transport, da lastebiltransport tok mer og mer over.

Varmet Drammen

Det var Aass Varme og Kulkompaniet som ‘varmet’ byen med kull, koks og zinders. Dette ble stort sett kjørt ut med hest og kjerre i starten.

Park Hotell på 60-tallet

Kulkompaniet har levert mye byggevarer til befolkning og by i hele Drammensdistriktet over mange år. Omsetning og varer for bortimot 4 milliarder er handlet og distribuert gjennom firmaets historie. De var også stor leverandør av byggevarene når Park Hotell ble bygget på 60 tallet.

Byens største private kai

En annen kuriositet er også at Kulkompaniet hadde Drammens lengste private kai på 60-tallet på hele 160 meter.

1964

Johs Christensen kjøpte AS Kulkompaniet. Kulkompaniet var godt kjent i dalføra som hadde naturlige handelsveier til Drammen, som Tinn, Rjukan, Sigdal, Eggedal, Numedal og Hallingdal, samt Drammens området.

Engros handel fortsatte med tyngre byggevarer, trelast og i tillegg import av glassert tegl drensrør og gul murstein fra øya Bornholm. Vi har også levert gul murstein til Soltun bygget på Åssiden.

I tillegg dreier det mer og mer mot handel til murmestere og byggmestere.
Topp årene i omsetning var på 80 tallet, da årsomsetningen nådde nesten 140.000.000,- kroner.

Møsdammen Rjukan

Regulering begynte tidlig på 1900-tallet.
Vi leverte sement til hele nye Møsdammen demningen via en lokal byggevareforhandler på slutten av 70-tallet.
Det sies at han ble Rjukans første millionær på denne leveringen.
Møsdammen er Norges fjerde største reguleringsmagasin og kan lagre 1100 millioner m3 vann.

Huseby leir (Garde-leieren)

Tidlig i 80 årene leverte vi all murstein til Gardeleiren. Ordreverdien den gang var på ca. 6 millioner. Det var opptil 60-70 murere i arbeid hver dag, som daglig murte over 3 år. Kulkompaniet hadde den gang egen betongfabrikk på Holmen.

1993

Øivind Steen og Rolf Ellingsen kjøpt AS Kulkompaniet, sammen med Kåre Wikborg. I 1998 kjøpte vi eiendommen i Tollbugata 87, og kjøpte ut Wikborg.
Familiene Steen og Ellingsen eier og driver den dag i dag.

Lokalt eierskap og erfarne medarbeidere

Det kan nevnes at AS Kulkompaniet er lokal eid fra dag 1 og til den dag i dag. I tillegg har de en solid stab av medarbeidere med god erfaring og lang fartstid i bedriften.

Fra venstre: Ole Thomassen, Jan Olav Jakobsen, Roy Sprauten, Knut Engen, Sanel Gujic og Karin Hansen
Fra vestre: Håkon Johansen, Simen Steen, Dag Olav Uglum, Geir Morten Hansen


Kulkompaniet er medeier og deltager i Mestergruppen, som eier byggevarekjedene XL-BYGG, Byggtorget, Byggeriet og Ski Bygg med til sammen rundt 230 byggevareutsalg over hele landet.
Mestergruppen eier videre byggevarekjeden XL-BYGG i Sverige.
I tillegg eies huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter.


Utover det driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.