NYE TILTAK: / 17. MARS 2020

Strakstiltak for Merverdiavgift

For de som driver mva-fritatt virksomhet eller av andre grunner har merverdiavgift til gode overfor staten, vil vi anbefale å levere inn mva-meldingen så snart som mulig.

Av: Advokat / partner Odd Hylland / Svensson Nøkkelby

Regjeringen med Stortingsflertallet i ryggen fremmet i går to nye strakstiltak på mva-området for å avhjelpe næringslivet generelt og i særlig grad noen av de bransjene som har ekstraordinære utfordringer som følge av COVID-19 pandemien.

Odd Hylland

Utsatt betalingsfrist

Alle mva-pliktige virksomheter får utsatt betalingsfristen knyttet til mva-terminen som forfaller 14. april 2020. Det er per i dag ikke fastsatt noen ny betalingsfrist. Dette gir selvsagt en kjærkommen og ekstra likviditet for de næringsdrivende som har betalbar merverdiavgift. I disse tider kan det altså innebære en likviditetsmessig fordel å drive ordinær mva-pliktig virksomhet, under forutsetning av at kundene faktisk betaler fakturaene.

For de som driver mva-fritatt virksomhet eller av andre grunner har merverdiavgift til gode overfor staten, vil vi anbefale å levere inn mva-meldingen så snart som mulig. Dette er ikke relatert til de nye reglene, men knyttet til ordinær tidsfrist for skattemyndighetene til å utbetale pengene. Utbetalingsfristen for staten er 3 uker fra mottak av mva-meldingen. Det er mulig å fremskynde utbetalingen med nesten én måned, ved å sende inn mva-meldingen nå.

Reduksjon av lav mva-sats fra 12 % til 8 %

Det andre strakstiltaket fra Regjeringen er knyttet til særlig utsatte bransjer innen reiseliv, kultur og underholdning mv. Den lave satsen reduseres til 8 % med virkning tilbake i tid fra 1. januar 2020. Dette vil redusere mva-belastningen for hoteller, opplevelsessentre, kinoer, flyselskaper mv.

Ettersom disse virksomhetene har oppkrevd 12 % i perioden fra 1. januar i år frem til i dag, vil mva-loven i normaltilfellene innebære en plikt til å betale denne differansen til staten med mindre den «uriktige» mva-satsen blir rettet overfor kunden. Det fremstår imidlertid som åpenbart at intensjonen fra Regjeringen er å yte et ekstra bidrag til denne bransjen. Det forventes derfor en klargjøring som vil presisere at mva-differansen kan beholdes av bedriftene uavhengig av retting overfor kjøper.

I disse tider får vi godta at tiltakene som kommer fra Regjeringen, ikke er fullt ut gjennomarbeidet, og vi håper at slike hastetiltak snart ikke er nødvendige lenger.