NYHET: / 12. MARS 2020

Store utfordringer for næringslivet i regionen

Utviklingen rundt COVID-19-viruset byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Det gjelder også Næringsforeningen i Drammensregionen.

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere!

Daglig leder Næringsforeningen;
Rune Kjølstad

Utviklingen rundt COVID-19-viruset byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Det gjelder også Næringsforeningen i Drammensregionen.

Vi har valgt å avlyse eller utsette samtlige av våre egne arrangementer ut mars måned, og vurderer situasjonen fortløpende for arrangementer lenger frem i tid.

Samtidig står vi overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Noen av dere er ekstra hardt rammet.
COVID-19, lavere etterspørsel og mulige negative ringvirkninger fra svakere produksjon i industrien eller oljebransjen truer bunnlinjen til mange av våre medlemmer.

Derfor er det behov for at nasjonale og lokale myndigheter setter inn kraftfulle og målrettede tiltak som kan være avhjelpene for mange av de bedriftene som nå merker konsekvensen av denne epidemien.

Hvis din bedrift har forslag/innspill på tiltak kommunene kan implementere for å lempe på noen av de utfordringene dere nå møter hører vi gjerne fra deg og tar det med oss til de aktuelle kommunene i regionen. Tiltak kan f.eks. være lemping på parkeringsbestemmelser, utsatt frist for innbetaling av kommunale avgifter, forsere større innkjøp o.l.

Vi oppdaterer fortløpende med informasjon i våre kanaler.

Har du innspill, spørsmål eller lurer du på noe, ta gjerne kontakt med fagleder samfunn og innovasjon Adnan Afzal adnan.afzal@nfdr.no 45 85 15 85

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Drammensregionen

Rune Kjølstad
Daglig leder