Leder / 14. MAI 2019

Skal vinne kampen om Østlandet

Drammen har snudd utviklingen som har vært de siste ti årene, men en sterk vekst i arbeidsplasser må nå følges av boligvekst. Det bidrar til befolkningsvekst.

I fjor ble det skapt 472 nye arbeidsplasser i privat sektor i Drammen. I tillegg var veksten i offentlig sektor på 242. Totalt altså 714 nye arbeidsplasser. Samlet hadde Drammen ved årsskiftet 37.113 arbeidsplasser. Dette er rekord.

Av disse er 24.380 arbeidsplasser i privat næringsliv. I hele Buskerud kom det 1.559 nye arbeidsplasser i 2018. Nær halvparten av veksten skjedde således i Drammen, og arbeidsplassveksten er bedre i Drammen enn i byer som Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Moss. 

Nytt sykehus

Drammen er en tradisjonell industriby utviklet gjennom flere hundre år av tømmer, cellulose, Drammenselva, tømmereksport og havnevirksomhet. I dag har vi derimot et svært variert næringsliv med nær 6000 foretak. Næringslivet i Drammensregionen kjennetegnes av god lønnsomhet og mange nyetableringer.

Tre store aktuelle prosjekter er drivere i arbeidsplassutviklingen: «Næringsvekst 2020» med vekt på eiendom, helse, entreprenørskap og besøksnæringen; «Kontordestinasjon Drammen 2025» med mål om å gjøre Drammen mer attraktiv for store kontorbedrifter og ikke minst; Nye Drammen sykehus som skal være i full drift i 2025.

Kompetanse

Vi får en stadig eldre befolkning. Det er en fremtidig hovedutfordring. Mer enn 10 prosent av befolkningen kommer til være over 80 år i 2037, målt i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Derfor hviler det et tungt ansvar på våre folkevalgte, for å tiltrekke regionen yngre kompetente arbeidstakere. Vi forventer derfor en aktiv boligpolitikk i årene som kommer.

Fra 1. januar 2020 får vi en kommunereform og en regionreform. Byen passerer 100.000 innbyggere, og den nye fylkeskommunen Viken passerer 1.200.000 innbyggere. Dette gir muligheter, men det kan også bli en utfordring dersom vi ikke kjenner vår besøkelsestid. 

Digitalt næringslivsmagasin

Næringsforeningen skal aktivt og målrettet bidra til å styrke arbeidsplassutviklingen. Og vi skal fortsette å fortelle interessante historier om medlemmene våre og regionen vår.

Derfor lanserer vi 15. mai vårt digitale næringslivsmagasin. 

Så klikk deg inn på drammen24.no og les om alt det spennende som skjer i regionen vår.