Debatt / 14. MAI 2019

Offensiv ny styreleder

– Vi må tenke mer på hele regionen og ta vare på alle de solide og spennende bedriftene som allerede er her. Stikkord er samarbeid og samhandling.

60-åringen har vært styremedlem i næringsforeningen i en rekke år og har blant annet stått i spissen for det suksessfulle arrangementet; Eiendomsdagen. Han vokste opp i Vestfossen, men flyttet til Austad på Strømsø som 12-åring. Og i Drammen har han bodd siden.

Det sier Terje Gundersen (60), administrerende direktør i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, som nylig ble valgt som ny styreleder for Næringsforeningen i Drammensregionen. Gundersen tar over etter Ragnhild Nyhus-Larsen Haaning. 

– Prosjektene står i kø

Karrieren startet i daværende Buskerudbanken og senere i Eiker Sparebank/SpareBank1 avbrutt av noen år som administrerende direktør i AS Financiering i Oslo. Deretter gikk turen tilbake til Drammen og Fokus Bank/Danske Bank før han tok over som sjef i Svensson Nøkleby i 2010. I tillegg har 60-åringen blant annet vært styreleder i Strømsgodset Toppfotball. 

– Jeg takket ja til forespørselen om å bli styreleder fordi jeg er genuint interessert i næringslivet i Drammensregionen. På tross av at noen forsøker å fremstille det som at det er så mye negativt som skjer, så er jo det aller meste veldig positivt. Vi har til og med fått vårt eget universitet, og i tillegg så står de store prosjektene nærmest i kø med nytt sykehus, helsehus, fjordby, gründerhus, store boligutbygginger på Strømsø og Gulskogen, jernbanesatsing og utvidelser på havna, ramser han opp.

Medlemskampanje

– Mitt mål som styreleder er å bidra til at næringsforeningen skal være aktivt med på å forsterke denne positive utviklingen. Lysten til å vinne må være større enn frykten for å tape, sier 60-åringen som er opptatt av å tenke region og ikke by.

– Vi må få fokuset over på hele regionen og mindre på Drammen som by. De forestående kommunesammenslåingene vil uansett fremtvinge en mer regional tankegang. Nå blir stikkordene samarbeid og samhandling, påpeker Gundersen som opplyser at det nå vurderes å legge ned næringsrådene i de enkelte kommuner og i stedet opprette ressursgrupper. 

Næringsforeningen har også startet en kampanje for å rekruttere enda flere medlemmer. – Potensialet for en økning er veldig stor, og med en masse spennende nettverk og nærmere 100 arrangementer i året så burde det være interessant for langt flere å bli medlem, sier den nye styrelederen som forøvrig er veldig opptatt av å ta vare på det næringslivet man allerede har i Drammensregionen. 

Melder seg ikke ut 

– Det har vært mye fokus på å lokke til seg nye bedrifter fra Oslo-området. Akkurat det er selvsagt også viktig, men jeg mener det er vel så viktig å ta vare på og utvikle alle de spennende selskapene som allerede er i regionen, derav mange som har vært her i flere generasjoner, sier nyvalgt styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Terje Gundersen som for øvrig ikke har noen planer om å melde seg ut av den mye omtalte herreklubben ”St. Olavs Klub”.

 – Nei, jeg ser overhode ikke at et ulønnet og dugnadsbasert styreverv i en næringsforening skal medføre at jeg må melde meg ut av en klubb der jeg deltar en gang i året.