Kronikk / 11. OKTOBER 2021

Nettverk – kun for eliten?

Et nettverk handler om å gi muligheten til å samarbeide med andre for å kunne dele, utvikle kunnskap og teknologi. I gode nettverk får deltakerne til mer sammen enn hver for seg. En avgjørende faktor for et slikt samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner. Her er fem viktige spørsmål som du må stille deg for å bygge nettverket ditt.

Det finnes mange ulike typer nettverk både uformelle og formelle. Enten det er i jobb, studier eller private relasjoner er også nettverk, selv om vi ikke ofte tenker på det i den forstand. Et formelt nettverk kan f.eks. være medlemsbart som Næringsforeningen i Drammensregionen har.

Et nettverk handler om å gi muligheten til å samarbeide med andre for å kunne dele, utvikle kunnskap og teknologi. I gode nettverk får deltakerne til mer sammen enn hver for seg. En avgjørende faktor for et slikt samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner.

Næringsforeningen har mange møteplasser gjennom frokostmøter, konferanser, men også gjennom våre ressursgrupper, høringsprosesser og mer. Gjennom disse ulike arenaene legger vi til rette for at du og din virksomhet kan knytte nye kontakter, men også pleie de eksisterende relasjonene.

For relasjonene gir ikke bare muligheter, men de forplikter også. Det siste er kanskje ofte underkommunisert når man snakker om nettverk, men det å ta vare på relasjonene i nettverket er gjensidig forpliktende.

Jeg har funnet fem gode spørsmål og punkter som er viktig å tenke på i forbindelse med nettverk, som Morten Høie Abrahamsen ved Handelshøyskolen BI har skrevet i en artikkel.

FEM PUNKTER

Her er fem viktige spørsmål som du må stille deg for å bygge nettverket ditt:

  • 1. Hva ønsker jeg å oppnå? Det er viktig å ha et mål for nettverksaktivitetene. Er du på jakt etter ny jobb? Ønsker bedriften din nye kunder? Er du på jakt etter nye leverandører? Trenger du bedre informasjon og kunnskap? Eller har du ny teknologi eller produkter som du ønsker å finne kjøpere til? Dersom du jobber målrettet, vil du ha større mulighet til å lykkes. 
  • 2. Hvem kjenner jeg? Skaff deg først en oversikt over nettverket ditt slik det er i dag, og hvor du ønsker å utvide det gjennom å bygge nye relasjoner. Hvem kan du samarbeide med? Hvor er det viktig for deg å bli inkludert eller få innpass? Tenk over hvem du kjenner som kan introdusere deg, eller har informasjon som kan være nyttig for deg. I alle nettverk finnes bedrifter eller nøkkelpersoner som er bedre plassert, og som har bedre oversikt og forbindelser. Kjenner du noen slike? Eller kjenner du noen som kjenner dem? Kan du bruke noen av dine eksisterende forbindelser til å skape nye forbindelser? Digitale nettverk som LinkedIn kan gi deg en god pekepinn på hvor langt unna eller nær du er tilknyttet de du ønsker å bli kjent med. 
  • 3. Hva kan jeg tilby? For å få, må du dele. I et nettverk har alle en funksjon eller bestemte roller. Hva kan du tilføre nettverket? Hvorfor skal noen ønske å samarbeide med deg? Hvordan kan nettverket blir styrket ved din tilstedeværelse? For å bli en del av et nettverk må du være relevant – du må ha noe å bidra med. Det kan være informasjon, teknologi, kunnskap, oversikt eller kontakter og forbindelser som du har. Når folk skifter jobb, tar de ofte sitt personlige nettverk med seg. Tenk derfor etter hvilke kontakter du har som andre kan ha nytte av. 
  • 4. Hvordan skal jeg få innpass? I tillegg til å ha noe å bidra, er det viktig å kunne mobilisere andre aktører i nettverket. Det er ikke gitt at andre forstår at det du tilbyr er svar på akkurat deres utfordringer. Døren står sjelden vidt åpen, og det er en grunn til at nettverk ser ut slik de gjør. Bedrifter eller personer har ofte etablerte samarbeidsforhold, og det at du ønsker innpass, kan innebære at andre må vike, eller at prosesser må gjøres på nye måter. Ønsker du f.eks. å selge inn nye tjenester til en bedrift, er det stor sannsynlighet at andre bedrifter allerede dekker disse behovene i dag. Tenk derfor gjennom ulike motforestillinger til at akkurat du eller bedriften som du representerer har noe viktig å tilføre. Ikke alle ønsker endring. 
  • 5. Hvilke egenskaper trenger jeg? Nettverksbygging er egentlig systematisk relasjonsbygging. Fra forskningen vet vi at tillit, samarbeid, læring, deling og åpenhet er forutsetninger for å etablere gode relasjoner. Vi vet også at gode relasjoner er forpliktende og krever langsiktighet. Dette betyr at du må ha en viss horisont på nettverksbyggingen din. Det betyr også at du må være villig til å ta konsekvensen av gjensidigheten som sterke relasjoner innebærer. For eksempel kan et kundeforhold legge begrensinger på mulighetene dine til å inngå enkelte andre kundeforhold. Tette relasjoner medfører også avhengighet og forpliktelser.