MENINGER / 19. MARS 2020

Loe-bedriftene donerer verneutstyr til helsevesenet

Loe-bedriftene oppfordrer alle til å finne frem hva som ligger på hver enkelt bedrift, som kan komme til nytte for de som står i frontlinjen.

Felles dugnad, felles løsning

Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS fikk henvendelse fra helsevesenet om hjelp til verneutstyr. Vernemasker, vernebriller og heldekkende bekledning.

– Dette er utstyr det er stor mangel på for helsevesenet og bedrifter går også tomme for dette.

– Ny levering til Loe er forventet i juni, så vi må likevel fine alternativer i vårt arbeid. Likevel, vi tok en oppsamling av alt hva vi kan avse, og håper dette kommer vel med i det viktige arbeidet våre helsearbeidere gjør sier Vidar Uthne, HR/HMS ansvarlig hos Loe Betongelementer AS / Loe Rørprodukter AS.