Samspill Fønix og Comitia

Cecilie Steenland i Fønix Kompetanse og Hanna Sedal(bildet) fra Comitia har inngått et samarbeid der de kombinerer praktisk organisasjonsutvikling og akademisk tilnærming. Som en integrert del av Fønix Kompetanse vil Cecilie og Hanna bidra til et bredere tjenestespekter med samme gode kvalitet og større fleksibilitet. – Samspillet mellom den lange og helhetlige erfaringen rådgiverne i Fønix har og den akademiske tilnærmingen Cecilie og Hanna kommer med, gjør at vi kan levere bredere på flere nivåer til våre kunder» sier daglig leder i Fønix Kompetanse, Kristin Haftorn Johansen.