Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. RNF er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Besøk oss her: Ringerike Næringsforening

RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon på nettsiden, via nyhetsbrev og på sosiale medier. 

Formålet med Ringerike Næringsforening er slik det fremgår av organisasjonens vedtekter:

RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:

  • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
  •  Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.
  • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
  • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

Ringerike Næringsforening kan som medlemsorganisasjon ta opp i seg alle former for legal næringsvirksomhet fra de største bedrifter og organisasjoner til enkeltmannsforetaket. Likeledes kan offentlig virksomhet i form av kommuner, kommunale-, fylkeskommunale- og statlige institusjoner og bedrifter, tegne medlemskap i RNF.

RNF virkesområde samsvarer med det som gjerne kalles Ringeriksregionen – Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner, og har i dag 250 medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige.