Økt kvinneandel

Etter flere endringer er nå kvinneandelen av partnere med stemmerett i advokatselskapet Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS i Drammen på over 30 prosent, noe som anses som veldig høyt i advokatbransjen. I løpet av året er følgende nye partnere på plass i selskapet:

Marianne Aanes Stenstvedt (bildet) som er forretningsjuridisk rådgiver for selskaper innen ulike bransjer. Hun sørger for at de rette dokumentene utarbeides når selskaper skal stiftes eller oppløses, kjøpes, selges, fisjoneres eller fusjoneres, eller når de skal omorganiseres. Marianne tar også ansvar for hele prosessen når avtaler skal utarbeides, forhandles og gjennomføres, og hun deltar ved gjennomgang av selskaper.

Kine Yngsdal Nystrøm som er en erfaren rådgiver. Kine arbeider hovedsakelig med selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett. Hun har betydelig erfaring med utarbeidelse og forhandling av et bredt spekter av kontraktstyper – både nasjonalt og internasjonalt. Hun bistår også med omarbeidelse og utvikling av nye kontraktsmaler for flere klienter i tillegg til markedsføringsrett, sikring av forretningshemmeligheter og tvisteløsning.

Jon Aasgaard som i en årrekke har vært en høyt kompetent og ledende advokat i regionen innen eiendomsutvikling, seksjonering, avgiftshåndtering i eiendomsprosjekter og generell rådgivning innen eiendom.

I tillegg er Thea Tveter og Håkon Steimler begynt som advokatfullmektige hos Svensson & Nøkleby. Begge har tidligere vært traineer i selskapet.