Ny advokat hos Fulford Pettersen

Lene Homstvedt er ansatt som advokat i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS i Drammen.

Lene har erfaring som advokat fra Advokatfirma Olafsen AS, og har jobbet som skattejurist i Skatt øst og Skatt sør.

– Homstvedt har blant annet kompetanse innen arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Innenfor arbeidsretten bistår hun for eksempel ved nedbemannings- og omstillingsprosesser samt ved ansettelser og opphør av arbeidsforhold, sier kontorleder Gry Olavsbråten.