Mastergrad i Coaching – setter Drammen på verdenskartet.

Fønix Kompetanse tilbyr nå et Mastergradsstudie i Coaching. Med enerett for levering i Skandinavia er vi stolte av å kunne tilby denne unike og nye muligheten for deg som ønsker å utvikle ditt lederskap.

Fønix Kompetanse tilbyr nå et Mastergradsstudie i Coaching. Med enerett for levering i Skandinavia er vi stolte av å kunne tilby denne unike og nye muligheten for deg som ønsker å utvikle ditt lederskap.

Helt siden 1997 har vi vært en pålitelig, aktiv rådgiver og samarbeidspartner for bedrifter i privat og offentlig sektor i Drammen og det sentrale Østlandsområdet.
Som leverandør av kurs, programmer og rådgivningstjenester ser vi at studiet vil bidra til å styrke våre kunder i arbeidet med å oppnå ekstraordinære resultater.

Et av våre tydeligste kjennetegn, sier våre kunder, er at vi er at vi er på og praksisnære i vårt samarbeid. Kombinasjonen av kunnskap om forretningsprosesser og menneskelige ressurser gjør oss til en faglig sterk sparringspartner. Med dette masterstudiet vil vi tilby våre kunder en forsterket arena med utvikling, dybdeforståelse og praktisk ledertrening.

Cecilie, coach og rådgivere hos Fønix Kompetanse tok, som én av fire i Norge, mastergraden i 2016 og sier: Vi starter opp med første kull i november. Masterstudiet er lagt opp som samlingsbasert deltidsstudiet over to år med fysiske samlinger i Drammen og onlineundersivning.

Det som gjør dette masterstudiet unikt, er at det inneholder mye obligatorisk trening på den nye kunnskap studentene tilegner seg. Det betyr at alle studentene må øver og trene på det de lære, i trygge omgivelser med tilbakemeldinger og oppfølging, før de kan gå ut i verden og praktiskere ny kunnskap.

Programmet bidro til at jeg videreutviklet mine kognitive, kritiske og intellektuelle ferdigheter:

  • Forretningsmessig utbytte: fra fremtidens mål til den operative lederrollen, organisasjons- og teamutvikling, strategi og målarbeid.
  • Faglig utbytte: innføring og bruk av anerkjente modeller og gjennomprøvde verktøy, teoretisk forankring, praktisk trening og internasjonale sertifiseringer.
  • Personlig utbytte: Bevisstgjøring og endring til hensiktsmessige handlingsmønstre, aktiv bruk av refleksjoner og selvledelse.

Jeg gjennomførte og besto, som en av fire i Norge, en kompetanseforankret leder- og coachutdanning. Du kan nå bli nr. 5!»

Dette gir en teoretisk akademisk og en praktisk forankring hvor alt ligger til rette for en solid profesjonell dybdekompetanse.

Når du har bestått eksamen får du en akademisk mastergrad i coaching (fra et offentlig universitet i Wales), flere sertifiseringer godkjent av ICF, International Coach Federation (verdens største organisasjon for profesjonelle coacher) samt flere sertifiseringer på bruk av ulike analyseverktøy (til bruk i utviklingsprosesser, rekruttering og annen profesjonell kartlegging).

PS! Du trenger ikke ha en Bachelor for å søke dette studiet.