Liv-Christine Hoem er nyansatt som servicemedarbeider i Næringsforeningen

En døråpner til arbeidslivet

Liv-Christine Hoem er 24 år, født og oppvokst i Drammen og nyansatt som servicemedarbeider i Næringsforeningen i Drammensregionen. Hun har fått denne muligheten gjennom overgangsarbeid, Fontenehusenes eget arbeidsprogram, hvor medlemmer får støtte til arbeid og utdanning. Det har gått snart fem år siden Liv-Christine ble medlem på Fontenehuset Drammen, som er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Sammen arbeider man om driften av Fontenehuset og gjør alle oppgavene i fellesskap. Å delta i den arbeidsorienterte dagen på Fontenehuset har gjort henne godt rustet for det ordinære arbeidslivet, og det har vært viktig for at hun skulle få det til.

Et skritt videre
– Det å bli ansatt er av stor betydning med tanke på mestringsfølelse og videre selvtillitsbygging, og et stort skritt videre. Å få muligheten til å jobbe hos Næringsforeningen i Drammensregionen er spennende og med stort læringsutbytte, sier Liv-Christine. Og hun trives allerede veldig godt på sin nye arbeidsplass, legger hun til.

På egne premisser
Det var ikke gitt at hun skulle komme ut i arbeid, men på Fontenehuset møtte hun jobbkonsulenten Liv Elin Langlo, som oppmuntret henne til å søke på en overgangsarbeidsplass. Den vesentlige faktoren som gjorde at Liv-Christine tok “steget” var at noen andre hadde troen på henne, kanskje aller viktigst, at hun var klar for å ta nye utfordringer på egne premisser og mer utfordrende oppgaver. Nå hadde hun endelig nok tro på seg selv til å ta sjansen.

Arbeid med mening
Fontenehuset ble det som skulle få henne ut av isolasjon og gi henne en grunn til å stå opp om morgenen. Et sted hvor hun føler seg sett, og hvor hun har gjenfunnet troen på sine egne ressurser og etter hvert også livsgleden. Der har hun fått tilbake en normalitet i hverdagen ved å bli en del av det sosiale arbeidsfellesskapet på Fontenehuset, men kanskje det som har betydd mest er å bli vist tillit og få anerkjennelse for det hun kan bidra med. Muligheten til å holde foredrag i bystyret, reise på opplæring i USA og holde tale på Europakonferansen for Fontenehus om sin historie og sine egne erfaringer, er bare noe av det hun har fått gjøre på grunn av Fontenehuset. For Liv-Christine har dette vært en viktig del av hennes vekst. Hun som ikke før hadde tro på seg selv og troen på at hun kunne mestre ting.

Stolthet over arbeidet
I Næringsforeningen i Drammensregionen har hun fått en betalt stilling i det ordinære arbeidslivet. Liv Elin Langlo forteller at mange av medlemmene på Fontenehuset har vært på flere ulike praksisplasser gjennom NAV uten at det har ført til fast arbeid. Det at medlemmer får muligheten til betalt arbeid, har med verdighet å gjøre. Betalt arbeid gir selvtillit og stolthet over det arbeidet man utfører.

Vinn-vinn-situasjon
Overgangsarbeid er en vinn-vinn-situasjon for medlemmet som har overgangsarbeidsplassen, for bedriften som tilbyr stillingen og for Fontenehuset. Det handler om ubrukte ressurser og evner som ligger i hvert enkelt menneske. At bedriftene viser samfunnsansvar gir en verdi i seg selv, og at de kan være rollemodeller ved å tilby arbeid til mennesker med psykiske utfordringer. Fontenehuset kan også tilby bedrifter hjelp i forbindelse med langtidssykemeldinger der ansatte med psykiske lidelser trenger en myk tilnærming tilbake til arbeid.

For Liv-Christine og for mange i hennes situasjon er det å bli ansatt gjennom overgangsarbeid en viktig døråpner til videre arbeidsliv.

Liv-Christine Hoem

 

FAKTA OM OVERGANGSARBEID:

“Fontenehuset jobber med at mennesker med psykiske lidelser skal få bedre livskvalitet. Høyest på ønskelisten står arbeid.”

Overgangsarbeid er Fontenehusets modell for å få medlemmene ut i arbeid. Fontenehuset velger ut og lærer opp den som ansettes og en ansvarlig person hos Fontenehuset holder jevnlig kontakt med arbeidsgiver og den ansatte. Ved eventuell sykdom garanterer vi en vikar slik at arbeidet alltid blir utført på tilfredsstillende måte. Arbeidsforholdet varer i 6 til 9 måneder og arbeidstiden er vanligvis 15 til 20 timer per uke. Etter dette tilbys jobben til et annet medlem for en tilsvarende periode. Fontenehuset Drammen står ansvarlig for arbeidsforholdet, og det lages en overordnet kontrakt mellom Fontenehuset og arbeidsgiveren.

 

FAKTA OM FONTENEHUSET:

1. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.

2. Det første Fontenehuset ble opprettet i New York, USA i 1948.

3. Ca. 300 Fontenehus på verdensbasis. Drives etter retningslinjer som er like for hele verden. Fontenehuset Drammen er akkreditert internasjonalt.

4. 16 Fontenehus i Norge.

5. Fontenehuset har eget arbeidsprogram hvor medlemmene får støtte til utdanning og arbeid.

6. Overgangsarbeid varer i 6-9 måneder. Medlemmet og arbeidsgiver får støtte av Fontenehuset.