Euler Hermes, nytt medlem i foreningen.

Euler Hermes er et selskap i Allianz gruppen og er verdens største tilbyder av kredittforsikring med kontorer i 55 land og en felles database med informasjon om 40 millioner bedrifter i inn- og utland. Gjennom vår forsikring tar vi jobben med å vurdere din bedrifts kunders betalingsevne og kredittverdighet, slik at ressurser kan frigis mot bedriftens hovedutfordringer som marked og rasjonell drift i hverdagen.

Kredittforsikring

Kredittforsikring er i korthet en forsikring som gir erstatning dersom dine kunder ikke gjør opp for seg, altså et alternativ til kontantbetaling og garantier. Ved siden av å motta erstatning, er en viktig del av forsikringen vår preventive jobbing mot faktisk å unngå tap på krav.
Vi kan også tilby blindforsikring hvor vi dekker kunder uten forhåndsvurdering.
I tillegg har vi flere løsninger for å kunne gi finansiering av ordrer og varelager. I tillegg til å forsikre forhåndsbetalinger i påvente av vare.

Forsikringen er rask å etablere og kan gis med tilbakevirkende kraft for alle leveranser dere har gjort fra 1. mars. (gjelder tom 31.03.2020).

Ta kontakt med om du ønsker å se om vi kan få på plass en løsning for din bedrift også.

Jens Ivarsson. Tlf. 90 55 13 81