Covid-19 forsinker oppstart for Mesh i Drammen

Covid-19-pandemien tvinger den nordiske innovasjonshuben Mesh til å utsette etableringen i Drammen. Målet er å gjøre utsettelsen så kortvarig som mulig.

Informasjon fra The Creators Community, Næringsvekst 2020 og Vestaksen Eiendom

Covid-19-pandemien tvinger den nordiske innovasjonshuben Mesh til å utsette etableringen i Drammen. Målet er å gjøre utsettelsen så kortvarig som mulig.

Selskapet The Creators Community, som står bak Mesh, vant konkurransen om å bygge Drammens gründerhus. Premien, et tilskudd på to millioner kroner, skal benyttes til å etablere et gründer- og innovasjonshus sentralt i Drammen.

Ideen bak Mesh er å bringe mennesker sammen i et innovasjonsmiljø der start-ups og gründere kobles til større bedrifter og investorer. Events og servering står sentralt i virksomheten.

I mars ble Mesh brått og hardt rammet av Covid-19. – Over natten ble vi tvunget til å permittere 60 ansatte og håndtere en krise som truet vår eksistens. Situasjonen er fremdeles krevende. Vi må bruke alle våre krefter og ressurser på å redde miljøene som er i drift. Vi ser oss derfor tvunget til å utsette etableringen i Drammen, uttaler gründer og daglig leder, Anders Mjåset.

Gründerhus

Leder av styringsgruppen for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad, karakteriserer det som beklagelig, men forståelig, at Mesh må vente med Drammen.

– Selskapet er blant de hardest rammede av Covid-19-pandemien. Vi må ha respekt for at organisasjonen nå bruker kreftene på de etablerte hubene, sier Kjølstad. Han opplyser at prosjektledelsen i Næringsvekst 2020 er i god dialog med ledelsen i Mesh og Vestaksen, og at det arbeides med konkrete løsninger for å minimalisere konsekvensene av forsinkelsen.

– Drammens ambisjoner om å få et gründerhus med internasjonalt nivå, står fast. Samtidig som Mesh nå arbeider intenst med å få kontroll på driften og fortsetter forberedelsene til etableringen i Drammen, arbeider vi sammen med Mesh for å stimulere og styrke gründermiljøene i byen. Mesh vil til Drammen og Drammen ønsker Mesh. Målet er å gjøre utsettelsen så kortvarig som mulig, sier Kjølstad.

Beklager

Anders Mjåset beklager at Mesh ikke er i stand til å innfri forventningene som er skapt i Drammen. – Vi føler oss sterkt ønsket, både av kommunen, gårdeieren, næringslivet og potensielle medlemmer. At vi vant gründerhuskonkurransen, gjør at vi i det lengste har stått på for å realisere planene i Drammen nå. Dessverre må vi erkjenne at det ikke er mulig før vi har kontroll på konsekvensene av koronakrisen, sier Mjåset.

Mesh-gründeren uttrykker at han og hele staben lenge har sett fram til å etablere selskapets hub i Drammen, den første byen etter Oslo og Trondheim. – Åpningen var planlagt til slutten av 2021. Akkurat nå er det meste uvisst, men så snart vi har fått kontroll og normalisert driften, er vi klare for å satse mot Drammen igjen, uttaler Mjåset.

Andre leietakere

Vestaksen Eiendom, som eier Dr. Hansteins gate 13-17 der Mesh skulle være leietaker, er i gang med å bygge Nordens tredje høyeste hus i massivtre.

Vestaksens administrerende direktør, Stene Bergsløkken, synes det er trist at Mesh må utsette etableringen i Drammen. – Vi har hele tiden planlagt ut fra at Mesh skulle bli en sentral leietaker. For å holde fremdriften og sikre økonomien i byggeprosjektet, må vi nå skaffe andre leietakere. Heldigvis er interessen for det særpregede bygget stor, sier Bergsløkken.

Vestaksens leder håper at forsinkelsen for Mesh i Drammen blir kortvarig.

 – Vi har flere prosjekter på gang og vil bidra til å legge til rette for Mesh i Drammen, sier Bergsløkken.

Kontaktpersoner: