Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

Besøk oss her: Bærum Næringsråd

Vår visjon er at Bærum næringsråd skal være den foretrukne nettverksaktøren for næringslivet i regionen, og offisiell samarbeidspartner for Bærum kommune i næringspolitiske saker og aktuelle prosjekter.

Dette bidrar til at våre medlemmer tar del i et nettverk med potensielle kunder og samarbeidspartnere, og med hyppig mulighet til å treffe påvirkere innenfor det politiske miljø og den offentlige administrasjon.

Vi skal representere en bredde av store og små bedrifter fra ulike bransjer. På den måten opprettholder vi vår plass som en svært sentral samfunnsaktør i Bærum og i vestregionen.

Fokusområder:

  1. Nettverk:
    Plattform for forretningsmessig og sosialt nettverk
  2. Næringspolitikk:
    Samarbeidspartner med Bærum kommune; høringsinstans og diskusjonspartner samt pådriver for utvikling. Bærum næringsråd skal være en nøytral aktør og kan ikke engasjeres i enkeltsaker.
  3. Næringsutvikling
    Jobbe for best mulig rammebetingelser for næringslivet; stimulere til innovasjon og nyetableringer. Initiere og delta i strategiske prosjekter i grensesnittet samfunn/bedrift.