AVA Eiendom satser rundt Bragernes Torg

AVA Eiendom AS satser rundt Bragernes Torg i Drammen. Foto: Morten Golimo

AVA Eiendom AS er et industrielt eiendomsselskap med erfarne ansatte og langsiktige, norske eiere.

AVA sin strategi er å investere i kontor- og handelseiendommer i Asker, Bærum, Drammen og Oslo med sentral beliggenhet ved knutepunkt. AVA forvalter i dag 30 eiendommer med en markedsverdi på ca. 5 milliarder kroner.

I Drammen har AVA valgt fokusere sine investeringer rundt Bragernes Torg, og har siden sin inntreden i byen for tre år siden bygget opp en spennende eiendomsportefølje med de beste beliggenheter. Gjennom aktiv forvaltning skal eiendommene i årene fremover utvikles og foredles, blant annet med fokus på å bidra til et aktivt bygulv rundt torget.

En viktig suksessfaktor for ethvert eiendomsselskap er fornøyde leietakere, noe som også er AVA sitt hovedfokus. Selskapet deltar årlig i KTI undersøkelsen til NLI, og høster her gode resultater.

Solli Arkitekter AS, leietaker i Bragernes Torg 1 – sier dette om AVA:
«
Vi opplever AVA Eiendom som et vitalt og dyktig eiendomsselskap. De er opptatt av ordnede forhold og gode relasjoner til sine leietakere. De er løsningsorienterte og følger opp alle henvendelser raskt og på en god måte»

Karl Johansgate 14, Oslo

I Oslo har AVA nylig ferdigstilt sitt seneste prosjekt, ombyggingen av Karl Johans gate 14. Der ble det gamle «TV2-bygget» på 10 måneder totalrehabilitert og ombygget til en av verdens største H&M flaggskipsbutikker. I tillegg ble det bygget to nye kontoretasjer som huser kjedens hovedkontor.
I bransjen omtales dette nå som «en av Norges råeste handelseiendommer».

For mer informasjon om AVA Eiendom AS, se www.ava.no