Matkonferansen 2022: – Matveien inn i fremtiden

Mat som yrkesvei, matlogistikk og mattrender er noen av emnene som dekkes i denne nye konferansen. I lys av Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser, et stort behov for økt matproduksjon globalt og klimaendringer som gjør matproduksjon vanskeligere, er denne konferansen svært relevant for alle som har interesse av matproduksjon og matindustri.

Tirsdag 13. september arrangerer Lier kommune, i samarbeid med Næringsforeningen, lokale og nasjonale aktører i matnæringen – en smakfull konferanse i låven på Store Gilhus gård. Tema og navnet på konferansen er Matveien inn i fremtiden.

I lys av Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser, et stort behov for økt matproduksjon globalt og klimaendringer som gjør matproduksjon vanskeligere, er denne konferansen svært relevant for alle som har interesse av matproduksjon og matindustri.

Christian Anton Smedhaug (Agri Analyse), Arve Aspli (Bama), Francesca Accerbi (Kiwi) og Louise Fuchs (Oda) er bare noen av navnene som star på scenen under Matkonferansen «Matveien inn i fremtiden» i Lier 13. september. Temaene som dekkes er blant annet matsikkerhet og beredskap, mat som yrkesvei, klimavennlig transport og mattrender.

Meld deg på her

Fra scenen vil det holdes innlegg om:

 • Trender i matveien: å spise mer frukt og grønt, å være mer selvforsynt og å vite hvor maten kommer fra.
 • Mat på vei: klimavennlig transport og logistikk både på hjul og på skinner.
 • Mat som yrkesvei: matnæringens behov for kunnskap, kompetanse og teknologi.

På scenen står:

 • Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune
 • Bjørn Kjærand Haugland, Skift Norge – Næringslivets klimaledere
 • Erling Kvernevik, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Nina Sundquist, Stiftelsen Norsk Mat
 • Christian Anton Smedhaug, AgriAnalyse
 • Marte Brændsrud, RfD
 • Bjørn Gimming, Norges Bondelag
 • Ellen-Margrethe Hovland, Gartnerforeningen
 • Ingebjørg Hjortdal og Arve Aspli, Bama
 • Francesca Accerbi, Kiwi
 • Louise Fuchs, Oda
 • Simen Myhrene, Myhrene AS
 • Mari Mo Osterheider, Hold Norge Rent (HNR)
 • Frøya Hetzel og Kristina Bakk, Palett
 • Martine Austenå, Too Good To Go
 • Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen

Hvem passer denne konferansen for?
Målgruppen for konferansen er næringsmiddelindustrien, landbruket, politikere og offentlig forvaltning (personer i administrasjon og avdelinger relevante for kunnskap, utdanning, produksjon og forvaltning knyttet til mat i kommuner, fylker, Statsforvalter, utdanningssektoren m.v.)

Praktisk informasjon
​Det vil bli satt opp gratis buss fra Lier stasjon før konferansestart, med retur fra Store Gilhus gård ca klokken 15.30. Mer informasjon om dette kommer.
Det vil være tilgjengelige parkeringsplasser i tilknytning til gården, følg skilting mot henviste plasser. Vi oppfordrer til samkjøring eller kollektiv transport. 

Om Matveien 2022
Konferansen er en del av Matveien 2022 – en fire ukers festival om mat og klimaomstilling i matnæringen på Store Gilhus gård. Bakgrunnen for Matveien 2022 er klimaomstillingsprosjektet LierLøftet hvor målet er å løfte frem de mange matnæringsaktørene som har tilhold i Lier. Dette innebærer blant annet å fremheve gode klimatiltak i Lierbasert næringsmiddelindustri og den lokale bonden som produserer smakfull, trygg, sunn, kortreist og klimavennlig mat med høy kvalitet.

Spørsmål knyttet til konferansen eller Matveien 2022?
Ta kontakt med Lier kommunes prosjektleder for LierLøftet og fagkonferansen, Inger Grimm på e-post: inger.grimm@outlook.com.