Marine Control Services AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

Teknologibedriften Marine Control Services AS (MCS) på Gulskogen i Drammen leverer avanserte kontroll- alarm- og overvåkningssystemer til skip over hele verden. Nå satser de på "EL-skiftet".

Marine Control Services AS, MCS, ble etablert i Drammen i 2002 og har levert alarm- og styringssystemer til skip i snart 20 år. Leveransene til nybygg går til verft i Norge, Danmark og Tyrkia. Ombygginger og utvidelser gjøres på skip i hele verden, men primært hvor nordiske redere eier eller kontrollerer skipene.

Satser på det grønne skifte

Med myndighetenes miljøsøkelys på reduksjon av utslipp fra fossil energi så har skipsflåten gått i retning av hybrid og helelektrisk batteridrift. Dette sier regjeringen om det “Grønne skifte” i handlingsplan for grønn skipsfart av 20.6.2019 ;

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. I maritim sektor vil det være muligheter for grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser. Regjeringen vil legge til rette for at vi får frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte.

Denne handlingsplanen vil presentere politikk for å kutte nasjonale klimagassutslipp, styrke norsk maritim næring og bidra i den globale teknologiutviklingen som er nødvendig for å nå internasjonale miljømål. Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser vil ofte også kutte andre miljøutslipp, slik som svovel og NOx.

Samarbeid med Brunvoll Mar-El AS

Birger Gauslå (t.v.) fra Brunvoll Mar-El AS og Lars Bratseth fra MSC foran en modell av det meget avansert styringssystemet.

MCS har i januar 2021 startet et samarbeid med Brunvoll Mar-El AS for å levere integrerte brukervennlige løsninger til skip, både med konvensjonell og elektrisk fremdrift.

Et tett samarbeid med Brunvoll Mar-El AS som leverer komplette system for hybrid- og elektrisk fremdrift, er en viktig suksessfaktor. Nøkkelen ligger i sømløs informasjonsflyt mellom de ulike komponentene i systemet.

MCS sitt integrerte kontroll- alarm- og overvåkningssystem er modulært og skalerbart med tilpassing for skipets design.

Med dette samarbeidet med Brunvoll Mar-El AS etableres nå ett bærekraftig samarbeid for fremtidige leveranser til en grønn skipsfart.

For mer informasjon:

Lars Bratseth , lars@mcs.no.

Birger Gauslå, birger.gausla@brunvoll.no