LYTTE TIL FAGFOLK – DIALOG ER VIKTIG!

Pandemien har faktisk styrket samarbeidet, har ført til enda bedre relasjoner og har initiert enda større tillit og åpenhet. Trolig bedre enn om vi ikke hadde hatt dette. Men det er vel slik at krise skaper kreativitet og dermed løfter oss som mennesker og som samfunn, sa Monica Myrvold Berg.

Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg (t.v.), og kommuneoverlege John David Johannessen ga oss et innblikk i den krevende situasjonen. Samtalene ble ledet av Cecilie Bjørgan Brunsell fra Næringsforeningen.

Se sendingen i videolink nederst i artikkelen.

Vi skal arbeide på grunnlag av fakta, ikke følelser sa ordfører Monica Myrvold Berg i Næringsforeningens LIVEstudio.

Det var en ordfører for samarbeid, dialog, drøftelser og faglig trygghet vi møtte i fredagens sending. Monica Myrvold Berg hyllet kvalitetene til administrasjonen i kommunen, særlig med hensyn til Covid-19 og tiltak i forbindelse med koronapandemien. Hun sa at samarbeidet mellom dels fremmede personer fra tre sammenslåtte kommuner, har fungert utmerket.

Ordføreren har som en rød tråd å skulle lytte, å ta med gode innspill og råd og å bygge team og – kommunen skal å være i forkant. Hun understreket at Drammen kommunes rutiner med daglige pressebrief og absolutt åpenhet om det som skjer, og årsakene til dette, er en forutsetning for tillit fra innbyggerne. Hun mente dette var løst godt. Hun var gledelig overrasket og imponert over hvordan de kommunale fagteamene fungerte. Hun understreket; knallbra!

Den lokale tidlige digitaliseringen i skolen har nå vist sine fordeler. På den bakgrunn har samfunnets nedstengning kunnet gå såpass bra med alle barn og unge hjemme med digitale verktøy. Hun omtalte seg selv som en skole- og kompetanseperson som hadde sin egen styrke som pedagogisk leder. Hun har møtt mange mennesker og virksomheter der det har vært mye følelser – forståelig nok. Hennes erfaringer fra krevende dager i skolehverdagen har kommet godt med. Hun var stolt over hvordan skolene hadde håndtert situasjonen. Selv vektla hun å alltid skulle være til stede der det var behov for å lytte og der det var behov for samtaler.

Barnefattigdommen i Drammen har hun som den viktigste oppgaven å gå inn i. Det hadde opptatt henne sterkt i lengre tid.

Hun skrøt av samarbeidet med næringslivet. Både NHO, Byen Vår Drammen og Næringsforeningen var flotte parter å samarbeide med. Med 13 % permitterte forstod hun utfordringene. Hun er opptatt av inkluderende prosesser. Kommunen skal blant annet bidra ved anskaffelser. Ordføreren har sterk tro på fremtiden for Drammen.

Kommuneoverlege John David Johannessen: Vi vet at smitte foregår hele tiden, men vi har tro på at 17. mai blir en trygg og god opplevelse. Uten de vanlige festene. Vi må huske på tre forhold: 1) Syke må være hjemme. 2) God hygiene med håndvask og annet. 3) Holde nødvendig avstand på 1 – 2 meter.

For kommentarer og innspill, kontakt:

  • Rune Kjølstad, daglig leder. rune.kjolstad@nfdr.no 900 98 002
  • Cecilie B. Brunsell. Leder strategi/næringsutvikling. 924 33 857. cecilie.brunsell@nfdr.no
  • Adnan Afzal. Fagsjef samfunn/innovasjon. 458 51 585. adnan.afzal@nfdr.no

Se sendingen i videolinken nedenfor