Logistikk-sjefene på “jakt” – Inviterer engasjerte ledere til viktig nettverksgruppe

Vår region blir et stadig viktigere logistisk knutepunkt. For å møte morgendagens utfordringer må det arbeides proaktivt i næringslivet av aktører som kjenner utfordringene best. Næringsforeningens ressursgruppe Logistikk, er satt sammen av ledere i sentrale bedrifter. Nå ønsker de velkommen til flere ledere som har logistikk i fokus, enten som fagområde i stillingen eller bedriftens tjenesteleveranse. Sentrale medlemmer i ressursgruppen er f.v. Knut-Andreas Kran, adm.dir ASKO Oslofjord. Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør Drammen havn. Arne Larsen, daglig leder Toyota Logistics Services Norway AS. Tor Inge Brunæs, innkjøpsdirektør TESS.

Ønsker du mer informasjon om deltakelse i ressursgruppe Logistikk? Ta kontakt med Cecilie Bjørgan Brunsell i Næringsforeningen:

Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no / Tlf: 924 33 857

Global forsyningskrise

Nylig arrangerte Næringsforeningens ressursgruppe Logistikk frokostmøte i Skur 1 på Drammen Havn. Det viktige tema var den Globale forsyningskrisen. Store forsinkelser i vareleveranser skaper usikkerhet for både vareeiere, forbrukere og logistikkbransjen. Hvilke utfordringer står vi overfor nå og i tiden fremover?

Til å belyse de store utfordringene fikk vi interessante presentasjoner fra det globale containerrederiet Maersk ved Marit Vårdal, adm.dir Maersk Norge, Olav Skålvik, Sales Manager Greencarrier Shipping & Logistics.

Først ut var Marit Vårdal, adm.dir Maersk Norge. Overskriften på hennes innlegg var “Hvor vanskelig kan det være”. Hvilke konsekvenser og trender ser vi? 

Stor ekspansjon

Fra å være et rederi til å bli en logistikk leverandør.  Inkluderte DAMCO i Maersk i 2019, har kjøpt opp Vandergrift i USA, KGH Customs Services, kjøpt to E-comerse selskaper som er Supply Chain Management / Visible og B2C Europe. De har også kjøpt Senator International som er fly speditør. Dette er klare signaler på ny strategi. Så fra å være leverandør av transport på båt, så tilbyr vi nå totale logistikkløsninger som skal dekke andre tjenester som kundene til Maersk etterspør.

Forstyrret marked

Hva skjer i det «forstyrra» markedet som alle snakker om? Hvor kan vanskelig kan det være å få frakten fram fra utskiper til mottaker?

Det startet opp med covid i 2020 med ulike nedstegninger, og da må vi flytte rundt på kapasiteten til båtene.  Etterspørselen inn til Europa økte med litt over 8% i Q1 2021, mens etterspørselen inn til USA økte med 37% og inn til Australia med 23%.

Dette medfører ytterligere negative konsekvenser og ubalanse i verdenshandelen. Det hjelper ikke når Ever Given står på tvers i Suezkanalen i 6 dager. 30% av den totale containertrafikken går igjennom kanaler hvert år.

Fortvilt for en del kunder

Dette lar seg dessverre ikke gjøre å «reparere» på kort sikt. Maersk jobber tidlig og sent for å finne løsninger med kundene våre, slik at vi får lasten frem i tide. Situasjonen med blokaden av Suezkanalen i tillegg til korna har påvirket situasjonen i veldig negativ retning.

– Kundene må forberede seg på flere slike hendelser framover, og at de må vurdere å endre på sin forsyningskjede. Dette er Maersk nå rigget for. Flere har tatt grep allerede. Noen finner det hensiktsmessig å ha mer varer tilgjengelige i forsyningskjeden og på lager, sier Marit Vårdal til forsamlingen.

Avtaler og relasjoner – hva skjedde når markedet ble snudd på hodet?

Innlegg ved Olav Skålvik, Sales Manager Greencarrier Shipping & Logistics

– Innledningsvis litt om hvordan vi tenker og hvordan vi forsøker å tjene livets rett, er jo å bygge et større forhandlings volum i form av antall containere på bordet gjennom å knytte til oss flere små og mellomstore kundegrupper. Vi søker så volum relaterte avtaler med et utvalg rederier, og skal så leve av differansen i frakten mot det vi kjøper og det vi kan selge dersom vi tenker kun på sjøfrakt delen av et logistikk oppdrag, sier Olav Skålvik.

Stor reduksjon

– Vi har tradisjonelt ca 15.000 TEUS per år bundet opp i forskjellige faste avtaler med rederiene, men disse har i år blitt kraftig skåret ned (red. anm: TEU er en standardisert container som er 20 fot lang, 8 fot bred og 8 fot høy. Innen sjøtransport benyttes begrepet til å illustrere lastekapasiteten til et skip).

– Gjennom vår lokale tilhørighet klarer vi også å tiltrekke oss mange av de større hjørnesteins bedriftene, selv om også rederiene ville ønsket å ha inn i en direkte avtale. Tradisjonelt sett har rederiene ønsket «få, men store avtaler» i bunn, hvor speditør segmentet har vært en viktig del av deres hverdag.  Ja, vi er sikkert er «pain in the neck» store deler av året, men vi er også gode å ha når budsjettene skal settes sammen både i form av omsetning og forventede markeds andeler, fortsetter Skålvik.

Nye spilleregler?

Hvilke erfaringer har man gjort seg gjennom denne krisen? Vil konsolideringer i logistikk bransjen forandre spillereglene ytterligere?

– Vi mener speditøren vil ha livets rett også inn i fremtiden, men kanskje i en litt annen form en den har i dag. Bærekraft vil være en avgjørende faktor inn i fremtidige valg av produksjonssted og framføringsmåter

– Digitaliseringen av logistikken vil i større grad bli en del av alles hverdag, avslutter Olav Skålvik, i Greencarrier Shipping & Logistics.