– Nye Drammens førsteprioritert bør være næringsutvikling, mener daglig leder i Drammen Liftutleie, Willem van der Meij (t.h.) og driftsleder Tom Roger Delsbekk. Foto: Simen Falck

Løfter seg i Drammen

Omsetningen har økt hvert eneste år, og antall ansatte er doblet de siste fire årene. Nå tror ledelsen i Drammen Liftutleie AS på et nytt løft i den nye storkommunen.

Drammen Liftutleie AS, som nå holder til i Holmestrandsveien 98 ved innløpet til Kobbervikdalen, ble etablert på Glassverket industriområde av dagens hovedaksjonær og daglig leder, Willem van der Meij og hans far i 1985. 

– Vi investerte 50.000 kroner hver, kjøpte en lift og hadde bare én ansatt. I dag har vi totalt 3000 utleieenheter, derav 750 lifter, og totalt 55 ansatte, smiler gründeren.

En av årsakene til suksessen til Drammen Liftutleie at vi ikke bare har satset på standard utleieutstyr, men også investerer i spesialmaskiner. Foto: Kai Brun

Utstyr for 700 millioner

I tillegg leier selskapet ut trucker og teleskop-trucker, gravere, minikraner, mobile brakker og containere samt bygg- og anleggsutstyr inkludert byggvarme. Van der Meij anslår verdien på alle maskinene til 700 millioner kroner, og nå er det ”grønt” utstyr det satses på. 

– Vi investerer stadig mer i batteridrevne maskiner og utstyr i tillegg til miljøvennlige byggvarmere, bekrefter driftsleder Tom Roger Delsbekk, som også er medeier i selskapet.

Drammen Liftutleie AS har også avdelinger i Oslo, Kongsberg og Borgeskogen i tillegg til en tomt på Eikhaugen der det skal bygges nytt verksted. 40 av de 55 ansatte har base i Drammen

Organisk vekst

– Det vi kanskje er mest stolte av er at vi alle disse årene har hatt en organisk vekst uten å benytte oss av oppkjøp. Vi har faktisk hatt en vekst på mellom 10 og 25 prosent hvert eneste år. I fjor var omsetningen på 152 millioner kroner, og i år vil vi passere 180 millioner kroner, opplyser Willem van der Meij.

Drammen Liftutleie har vokst seg så store at de har blitt en betydelig aktør i utleiemarkedet i Norge. Selskapet er landsdekkende med hovedfokus på Østlandet, og akkurat nå har de blant annet store kontrakter i forbindelse med jernbaneutbygginger både i Kiruna og i Bergensområdet. 

Spesialmaskiner

– En av årsakene til veksten og bredden i oppdrag er at vi ikke bare har satset på standard utleieutstyr, men også investerer i spesialmaskiner som eksempelvis fjellbore-maskiner, lifter som er laget for å benyttes under bruer og lifter som kan gå på jerbaneskinner, forklarer driftsleder Delsbekk som også trekker fram nærheten til kundene og høy servicegrad som medvirkende suksesskriterier. 

– Men aller viktigst er at vi har en veldig stabil arbeidskraft med svært høy faglig kompetanse, påpeker driftslederen. 

Drammen Liftutleie vokser stadig, og behovet for mer plass er prekært. Nå håper utleie-duoen at etableringen av den nye storkommunen skal gjøre det enklere å skaffe seg tilgang til mer industriarealer. 

– Nye Drammen må satse på næringsutvikling 

– Sammenslåingen vil jo utvilsomt gi tilgang til større næringsområder, og så tror jeg at mange håndverks- og produksjonsbedrifter vil nyte godt av at vi blir en større region med tanke på konkurransen inn mot Oslo-området. Men med tanke på det med tilgang på nytt areal så var det likevel veldig synd at ikke også Sande ble en del av storkommunen. For det handler også veldig mye om logistikk, nærhet og tilgang til både E18 og jernbane, sier Willem van der Meij som håper og tror at både den politiske og administrative ledelsen i den nye kommunen vil prioritere næringsutvikling.

– Det har blitt lovet at næring skal være i fokus, men det gjenstår å se om de holder ord. Det blir i hvert fall viktig at man prioriterer næringer og bedrifter som skaper nye arbeidsplasser og som gir skatteintekter til storkommunen, avslutter driftsleder Tom Roger Delsbekk ved Drammen Liftutleie AS.