Leverte ishall ferdig temperert

På tross av store tekniske utfordringer, med flere ulike klimasoner og is som grunnflate, så betegner Lier-selskapet Norsk Teknisk Installasjon; Varner Arena, som et mønsterprosjekt. – De største utfordringene her i Varner Arena har nok vært at det er så mange og svært forskjellige klimasoner i tillegg til at det er svært høyt under taket både i ishallen og i første etasje, opplyser Norsk Teknisk Installasjons prosjektleder, Øystein Thorkildsen (bilde).

Asker kommunes nye storstue på Risenga, som har en totalkostnad på nærmere 500 millioner kroner, hadde sin offisielle åpning den 19. februar da Frisk Asker spilte mot Stavanger Oilers med 3500 tilskuere på tribunen.

Byggingen av den energieffektive ishallen, som blant annet også har en parkeringskjeller med plass til nesten 200 biler og en restaurant beregnet for 150 gjester, startet allerede i 2019. Hovedentreprenør har vært Backe Stor Oslo, mens Norsk Teknisk Installasjon (NTI),  med hovedbase på Kjellstad i Lier, har stått for alt innen en rør-installasjoner inkludert varme, kjøling, sprinkleranlegg og sanitæranlegg til bygget som har et totalareal på hele 18.500 kvadratmeter. 

FÅ STARTVANSKER
NTI har 150 ansatte og utfører ca. 250 årsverk, er en teknisk entreprenør innen VVS, energi og inneklima.

På tross av at en ishall av denne dimensjonen byr på en god del byggtekniske utfordringer og løsninger, så opplyser daglig leder Trond Langlie Røine (bilde) at det har vært en tilnærmet smertefri  gjennomføring av prestisjeprosjektet.

– Dette er jo et signalbygg og en viktig tilvekst i nærområdet vårt. For NTI som lokal underleverandør er det også svært viktig at vi får til et godt økonomisk prosjekt til det beste for både kunden og oss selv. Det handler om å levere riktig kvalitet til riktig tid og til riktig pris, og det har absolutt vært resultatet her.  Dette bare bekrefter vår evne til å levere løsninger til svært teknisk krevende byggeprosjekter, sier Røine som legger til at også samarbeidet med Backe Stor Oslo har gått knirkefritt.

Askers kommunes driftsansvarlig; arbeidsleder innen kultur, idrett og fritid; Tom Saugerud, kan etter en måneds full drift bekrefte at det hittil ikke har vært noen vesentlige avvik eller «barnesykdommer» i forbindelse med vanntilførsel og lignende til ishallen. – Det som har vært av utfordringer har NTI vært raske med å ta tak i, sier Saugerud.

UTFORDRENDE KLIMASONER
– På det meste har vi hatt 20 medarbeidere i sving på anlegget, og de største utfordringene har nok vært at det er mange og forskjellige klimasoner i tillegg til at det er svært høyt under taket både i ishallen og i første etasje. Eksempelvis så skal det være 5 grader varmt rett over isflaten, mens det skal være 15 grader på tribunen og mellom 20 og 23 grader i tilstøtende områder, påpeker NTIs prosjektleder, Øystein Thorkildsen.

–  Det er også mye gjenbruk av energi. Blant annet så benyttes overskuddvarme fra kjølekompressorene til oppvarming, forteller NTI-prosjektlederen som viser til at bruk av prefabrikkerte sprinkler og andre prefabrikkerte moduler har vært sterkt medvirkende til den gode kontrollen på fremdrift og kostnader.

VENTILASJON:  ­–Varmen på tribunen, som tilføres via ventilasjonen, skal  være på 15 grader, mens det rett over isen, der denne maskinen beveger seg, skal være 5 grader, forklarer prosjektleder hos NTI; Øystein Thorkildsen.

– GOD DIALOG
Prosjektleder-assistent hos hoved entreprenør Backe Stor Oslo; Christian Eriksen, legger til at det har vært viktig å bruke lokale samarbeidspartnere i dette Asker-prosjektet.

– Vi har samarbeidet med NTI ved flere anledninger, og i dette prosjekter har de vært med helt fra starten av som et ledd i samspillsfasen. Vi har hatt en svært god dialog både gjennom prosjektering og i selve gjennomføringen. Prosjektgjennomføringen generelt har gått relativt sømløst, og vi har sammen håndtert utfordringer på en god måte, sier Eriksen.

VARNER ARENA: På det meste har prosjektleder i NTI; Øystein Thorkildsen, hatt 20 medarbeidere i sving i Askers nye storstue.