Lederutviklingsprogram med fokus på styrkebasert ledelse starter i Drammen 13. september

Å ha en lederrolle og være sentral i utviklingen av selskapet du er en del av, er en spennende mulighet og oppgave! - God ledelse handler om å kjenne seg selv som leder og kjenne sine ansattes styrker og utviklingspotensial for økt læring og prestasjon, sier Lise F Simensen, daglig leder i CXS Nordic AS. Bilde fra venstre: Marit Onshuus Lysebo, Sveinlaug Barstad og Lise F. Simensen.

Denne høsten arrangerer de lederutviklingsprogrammet InFlow24 Lederskole i samarbeid med blant annet lederutvikler Marit Onshuus Lysebo.

InFlow24 Lederskole er til sammen 7 moduler fordelt på tre samlinger og starter opp 13. september.

Etter pandemien ser vi at mange bedrifter har et behov for å definere kultur og ledelse på nytt. Hva er ledelse hos oss? Hva slags kultur vil vi ha i vår bedrift?

Vi har beveget oss over i et arbeidsliv som krever mer individuell ledelse med oppfølging av hver enkelt medarbeider. Det krever at vi utvikler lederne våre og InFlow24 Lederskole tilbyr verktøy og prosesser for mestringsorientert ledelse.

Etter en tid med økende arbeidsledighet, er det nå arbeidstakers marked, hvilket gjør det ekstra viktig å jobbe med ledelse. Fremtidens konkurransekraft ligger hos de ansatte i organisasjonen. Å jobbe styrkebasert og med relasjonsledelse er nøkkelen til å beholde og utvikle talentene i organisasjonen. Og nøkkelen til økte prestasjoner og resultater.

I InFlow24 Lederskole vil deltakerne oppleve å få både verktøy og kompetanse til å bygge en kultur for mestringsorientert ledelse. Og lære seg å benytte prinsippene for TalentManagement og legge til rette for at ansatte tar ansvar for egen utvikling og læring.

InFlow24 Lederskole:

  • Få verktøy og gode prosesser for styrkebasert ledelse, på handlingsplanet  
  • Bli en bedre leder med økt bevissthet om egen lederstil
  • God ledelse handler om å kjenne sine ansatte – få verktøy for utvikling og oppfølging av medarbeidere!
  • Få økt kvalitet i kommunikasjon og samhandling i møte med ansatte

InFlow24 Lederskole passer for ledere på alle nivåer. Er du ledere med personal, fag- eller økonomiansvar, er du velkommen til å melde deg på. Det er mulig å melde seg på både som gruppe og som individ.

InFlow24 Lederskole har oppstart 13. september og siste samling er 9. november 2022.

Det planlegges oppstart av lederskole på nyåret.

For mer informasjon: Kontakt Lise Fjæstad Simensen – lise@cxs.no