De nye lederne kommer – og de jobber gjerne her

For fem år siden var det krevende å få utenbysboende til å takke ja til lederjobb i drammensregionen. Når bedrifter nå frister med interessante stillinger her, takker kandidatene ja. - De er kvalifiserte, kompetente og klare for lederjobb i selskap med adresse i Drammen eller Lier, sier Andreas Aaberg (bilde).

Artikkelen er innspill fra Andreas Aaberg, Partner og hodejeger i Headvisor Drammen.

Det er skjedd noe positivt med regionens næringsliv. Nye kontorer popper opp ved
stasjonen eller langs E18, og vi ser et gryende afterwork-miljø. For meg som
rekrutterer ledere til næringslivet – og har base i Drammen – er det gledelig å følge
utviklingen.

Til lederstillinger må det som regel et aktivt søk til. En annonse vil vanligvis ikke få
gode nok søkere. Jeg kontakter derfor aktuelle ledere som er «passive jobbsøkere».
De er opptatt av å prestere og levere i nåværende stilling og søker derfor ikke jobber.
De blir kontaktet av slike som meg. Disse kandidatene er nå blitt merkbart mer
interessert i å jobbe som leder i virksomheter i Drammen og Lier.

Urealistisk

Kandidater til lederstillinger i bedriftene her kan gjerne deles i tre kategorier. Den
første gruppa er ledere eller potensielle ledere som allerede bor og jobber i
drammensdistriktet. Den andre kategorien er de som bor her, men som hver dag
pendler ut til jobb som matcher deres ambisiøse karriereplaner. Kandidater i begge
kategoriene er aktuelle nå som før, og det er gledelig å se at stadig flere av dem
responderer på stillinger her.

Så er den den tredje kategorien, nykommerne på kandidatlistene: de som verken
bor eller jobber i regionen i dag, men som kan tenke seg lederjobb her. Og kanskje
flytte hit også – på visse betingelser. Det kommer jeg tilbake til.

Det lille ekstra

Det er flere årsaker til den økte interessen for ledende jobber i drammensregionen.
Den viktigste er at det tilbys interessante stillinger. Det skjer nå, spesielt innenfor
teknologi og IT, i rådgivermiljøet og bygg- og anleggsbransjen.

Sentrale drivere i denne utviklingen er de nye kontorbyggene ved knutepunktet
Drammen stasjon og langs E18. Dette er attraktive arbeidssteder for ambisiøse
ledere.

Barcode-lignende tilstander gjør Drammen mer attraktiv! Det vises ved at nasjonale
virksomheter etablerer regionkontorer her. Slike eksempler er Admincontrol, Sopra
Steria og Insenti. De bidrar til å gjøre Drammen større.

For å være attraktiv for nye bedrifter og deres ledere, må det være noe mer, et
tiltrekkende miljø. Kall det gjerne det lille ekstra. Noen kaller det kaffelatte-faktoren.

Jeg foretrekker å snakke om afterwork-miljøet, at det skjer noe etter klokka fire på ettermiddagen – noe interessant av faglig og sosial karakter. Her har Drammen noe på gang.

De nye lederne

Det er viktig å utnytte og forsterke disse positive utviklingstrekkene. Vi som arbeider
med lederrekruttering, ser at det kommer mange lederskifter fremover.
En av de viktigste årsakene til det, er Koronaen. Få virksomheter er uberørt. For
noen bedrifter medfører den ekstrem vekst som lager strekk i laget og krever ny
kompetanse. For andre fører Koronaen til kraftig nedskalering. Det utløser også
behov for annen kompetanse.

I tillegg foregår det en digitalisering og effektivisering av verdikjeden i samtlige
bransjer, noe som også krever en annen kompetanse.
Pandemien har avdekket behov for nye ledere med annen kompetanse. Vi ser det
oftest i de virksomhetene som fremdeles ledes av gründeren eller fagpersonen.
Mange av disse erkjenner at andre er bedre til å lede bedriften videre.

Det handler om å lede

De ekstreme utfordringene i 2020 viser at det ikke lenger holder å ha fokus på
normaldrift og fag. Nå kreves andre egenskaper, ny kompetanse og økt
oppmerksomhet på områder som HR, IT-sikkerhet og kommunikasjon.

Problemstillingene er blitt mer komplekse, og virksomhetene har fått mange
utfordringer i tillegg til de normale. Det er krav om å håndtere krise, søke midler for å
berge selskapet og holde oversikten.

Det handler om å lede for å få til noe mer enn å overleve økonomisk. Nå gjelder det å utnytte mulighetene og se de nye forretningsmulighetene. Ikke minst handler det om å ta vare på medarbeiderne, enten de sitter på hjemmekontor eller på jobben.

Viktige bidragsytere

De nye lederne kan bidra til å gi drammensregionen et ekstra løft. Derfor bør vi ikke
være fornøyd med å få flere ledere som kommer hit kun for å jobbe. De bør bo her.
Derfor må vi få opp dampen når det gjelder boligbygging. Det må bygges variert og
attraktivt.

Min oppfordring til politikerne er derfor: Få fart på boligbyggingen, fortsett å stimulere til bygging av næringsbygg på knutepunktene og legg til rette for afterwork-kulturen.

Da kommer de nye lederne hit for å jobbe her, leve her, bo her og virke her hele
døgnet. De vil bidra til å skape betydelige verdier innenfor handel, kultur og idrett.
Det er grunnlag for optimisme.

Jeg gleder meg i hvert fall til å friste kandidater med ny jobb i interessante bedrifter i en region som får ny jernbanestasjon, ny bybru, nytt sykehus, Fjordby, helsepark av europeisk klasse og gjerne en utslippsfri fjord- og elveferje.