Kvalitet fra Eiker Vekst i panteautomatene til Tomra

Til Tomra leverer Eiker Vekst 20 vitale deler som skal i pantemaskinene. - Hvis ikke våre leveranser har kvalitet, så virker ikke maskinene sier montørene (fv) Emil Hedløy Nilsen og Younnes Fayli.

Om Eiker Vekst

Eiker Vekst er en sosial entreprenør som driver opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud. Bedriften har i tillegg til arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) lærekandidater som får fagopplæring og kompetansebevis innen flere yrker. Eiker Vekst AS leverer Vaskeritjenester, kantine- og cateringtjenester, bilpleie, montasje, frukt og produserer søtsaker (kilde: Drammen Kommune).

Eiker Vekst har nært samarbeid med andre søsterbedrifter i regionen. Disse er Sørvangen Næringspark, Lier Asvo, Svelvik Produkter, Enter kompetanse og Vinn Industri Drammen.

Jobb er grunnpilaren i velferdssamfunnet

Næringsmagasinet Vikenvest.no var på bedriftsbesøk hos Eiker Vekst i Mjøndalen. Der ble vi tatt i mot av daglig leder David Correia Hemmingsen og markedsrådgiver Inger-Lise Chapman. Vi er nysgjerrige på hva de gjør i bedriften, ettersom vi hører om ansatte som formidler stor arbeidsglede og trivsel.

– I Eiker Vekst har vi 85 som er på tilrettelagt arbeid, og 38 ordinært ansatte. I tillegg har vi arbeidsforberedende trening på oppdrag fra NAV med 33 plasser som jobber for å komme tilbake til arbeidslivet eller i utdanning. Vi er også i Hokksund hvor vi har kantina i rådhuset, og kantina i Statens Hus i Drammen. Lojaliteten blant kollegene til Eiker vekst som bedrift er meget høy. Vi opplever stor arbeidsglede og ikke mye «kos med misnøye her», sier David Correia Hemmingsen.

– Grunnpilaren i velferdssamfunnet og i livet vårt er å ha en jobb å gå til når vi er ferdig på skolen. Arbeidsplassen er et sted hvor man skaper et fellesskap, venner og nettverk. Vi må sørge for at flest mulig får være en del av dette felleskapet, sier Inger-Lise Chapman (bilde).

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at mennesker får være en del av arbeidslivet. En stor del av det å være borger blir borte dersom vi ikke får være en del av arbeidslivet. Vi må ha et inkluderende samfunn, og arbeid er fundamentet i samfunnet vårt, legger David Hemmingsen til (bilde).

Helsegevinst

– En annen viktig faktor er betydningen arbeid har for helsen vår. De som er i jobb har bedre helse, og benytter langt mindre av felleskapets ressurser sammenlignet med de som opplever utenforskap. Det er helsefremmende å være i arbeid. Vi trenger rutiner, stabilitet og forutsigbarhet. Arbeid er med på skape dette, påpeker Chapman og Hemmingsen samstemt.

Både det offentlige og private næringsliv må bidra

– Over 10% av den Norske befolkningen i arbeidsføre alder mottar uføretrygd. Det må skapes arbeidsplasser som sørger for at de som kan, får benyttet sine ressurser og den arbeidsevnen de måtte ha uavhengig av hvor stor den er. Vi må sammen, på tvers av sektorer, finne nye løsninger på utfordringen knyttet til utenforskap. Det er for mange som ikke kommer inn i arbeidslivet, og for mange som ikke får muligheten til å bidra med sine ressurser.

Skal vi klare å øke innenforskapet så er vi nødt til å utvide porten til arbeidslivet. Kanskje vi i større grad må tilpasse arbeidslivet til arbeidstakernes behov og ikke vise versa, sier Hemmingsen.

Store endringer

– Arbeidslivet er i voldsom endring, og har vært de over lang tid. I dag har vi ikke tilsvarende muligheter som tidligere. De unge må helst ha en bachelorgrad for å få jobb. Tidligere kom man inn i en bedrift med enklere arbeidsoppgaver, og ble der gjennom arbeidslivet. Arbeidstakergrupper endrer seg stadig, og vi må tilpasse oss i forhold til de nye gruppene, sier Inger-Lise Chapman.

Forvent høy kvalitet

– Forvent kvalitet fra oss. Det skaper en høyere terskel ved å være borte fra jobb, dersom man opplever at den jobben man gjør faktisk utgjør en forskjell.

– Vi er avhengige av å levere kvalitet til våre kunder. Man skal ikke ha lavere forventning om kvalitet til oss, enn det man forventer av andre leverandører, påpeker David Hemmingsen.

Tomra og Nærbakst

– Eiker Vekst produserer til pantegiganten Tomra, hvis vi ikke leverer kvalitet, så virker ikke pantemaskinene. Til Tomra leverer Eiker Vekst 20 vitale deler som skal inn i pantemaskinene. Hvis ikke den leveranser har kvalitet, så virker ikke maskinene, sier David Correia Hemmingsen.

200 tonn tøy vaskes i året

Eiker Vekst vasker og behandler ca. 200 tonn tøy per år, fordelt på ca. 2500 leveranser. De har oppnådd høyeste kvalitetsstandard og fikk på seneste kvalitetskontroll fra Norske vaskeriers kvalitetstilsyn karakteren A+ (høyeste mulige karakter).

– Vi leverer blant annet alle vaskeritjenester til Nærbakst AS. Der er det meget høye krav til hygiene. Da er det ekstra hyggelig når vi får tilbakemeldinger som denne fra Henrik Grøtterud, daglig leder Nærbakst Øst AS, sier Hemmingsen.

“Eiker Vekst leverer vaskeritjenester av høy kvalitet og de snur seg rundt når vi har behov. Det at det er en bedrift som tar et stort samfunnsansvar er med på å gjøre de til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for oss i Nærbakst” .

Gode kolleger

Under vårt besøk fikk også møte noen av de som sørger for kvalitetsleveransene hos Eiker Vekst.

Fra venstre: Tore Bakken, Camilla W. Egge, Linda Marheim, Amanda Karoline Johansen og Teklemarium Weldensie.

Trivelig arbeidsplass

– Jobben her i Eiker Vekst er veldig trivelig. Det er mange forskjellige avdelinger og varierte oppgaver. Ikke minst har vi mange gode kolleger. Her på vaskeriet har jeg vært i 11 år, så jeg får vel holde på til jeg får gullklokka, sier Linda Marheim muntert.

Fra venstre: Emil Hedløy Nilsen og Younnes Fayli

– Arbeidsdagen min består av å montere deler til pantemaskiner. Dette er deler som brukes til flaskeinnkastet. Fungerer ikke det flaskebåndet, så stopper maskinene. Alle smådelene vi monterer blir til viktige deler i en hel maskin. Det var det jeg tenkte første dagen jeg jobbet her. Hva utgjør denne ene delen i maskinen? Da opplevde jeg at de oppgavene jeg gjør er viktig for den ferdige maskinen sier Younnes Fayli.

– Det er morsomt å jobbe her for det vi lærer å se muligheter og ikke bare begrensninger. Enkelte dager har vi enklere oppgaver, og andre dager har vi kompliserte oppgaver. Også har jeg mange gode kolleger. Den største utfordringen min er faktisk at jeg som “Godset-supporter” må jobbe i “3050”, avslutter Younnes med et stort smil.