Kriseledelse er tydelighet, kommunikasjon og evaluering.

- Kriseledelse og ledelse i krise er to sider av samme sak, og det henger nøye sammen. Ledelse i krise er de forberedelse du har gjort på forhånd før en krise oppstår, og kriseledelse er den operative biten i det øyeblikket krisen oppstår, sa Leif Inge Magnussen (til høyre i bilde), Førsteamanuensis i ledelse og beredskap ved Universitet i Sørøst-Norge i dagens LIVEstudio. Til venstre i bilde: Trine Bingen, Direktør ved Clarion Collection Hotel Tollboden.

I Næringsforeningens LIVEstudio fikk vi høre meget spennende og ulike innfallsvinkler på kriseledelse fra våre gjester.

Teorien definerer fire typer stressreaksjoner; fight, fluktmodus, handlingslammet, og fjerde reaksjon er “fussing” hvor man gjøre mange meningsløse tiltak . Det er viktig av lederen kjenner hele organisasjonen, og at organisasjonen kjenner lederen. Ikke minst er det avgjørende å bygge tillit og ha klare mål. Organisasjonen må være trent på å ta ansvar, og mennesket må være i fokus.

Vi møter:

  • Cathrin Bretzeg, Konserndirektør HR/HMS ved Glitre Energi.
  • Anders B. Werp, Administrerende direktør ved Modum Bad.
  • Leif Inge Magnussen, Førsteamanuensis i ledelse og beredskap ved Universitet i Sørøst-Norge
  • Trine Bingen, Direktør ved Clarion Collection Hotel Tollboden.

For kommentarer og innspill, kontakt:

Se sendingen i videolinken nedenfor