Kontormiljø er i endring -Pandemien skaper nye standarder

- De siste månedene har endret både vårt arbeidsmønster og krav rundt møblering av arbeidsplassen. Pandemien har lært oss og jobbe annerledes, og vi har fått ny kunnskap rundt hva som fungerer på et hjemmekontor, og hva vi ønsker på arbeidsplassen, sier Kristin Carlsen hos Kinnarps Drammen.

Gode menneskelige møter

– De fleste av oss trives best når vi har kolleger rundt oss og kan samarbeide over bordet. Derfor er det viktig at framtidens kontor ikke bare blir rigget for å motvirke smitte, vi må også ta vare på selve grunnen til å gå på kontoret: De gode menneskelige møtene, stemningen i lunsjen, kreativiteten og alle nyanser i kommunikasjonen, sier prosjektrådgiver Kristin Carlsen hos Kinnarps Drammen. I artikkelen deler hun sine tanker om endringene i kontorløsninger.

Trygghet kommer først akkurat nå, men kulturen og miljøet er helt avgjørende for å skape resultater.

Arbeidsmiljøer og møblering er preget av mye fellesskap. Forholdene krever at vi tenker annerledes med tanke på inndeling, plassering og arbeidssoner – og ikke minst hygiene. Det aller største behovet for folk i dag, er at vi kan føle oss trygge på kontoret, men vi vil også se en trend der møbleringen blir en stor del av denne tryggheten og levering av oppgaver.

En stor trend vi har sett over flere år, er at skillet mellom møbleringen hjemme og på jobben, viskes mer og mer ut. Både i stil og i innredningsløsninger. Det er med rot i dette ønsket, trendene er skapt. Vi har her noen tips som gjør at du enkelt kan tilpasse deg behov og trender:

DEL OPP LANDSKAPET Unngå at arbeidsstasjoner og fagavdelinger flyter over i hverandre, men tilpass heller i grupper og mindre soner. Aktivitetsbaserte kontorløsninger vil fortsatt være en ønsket arbeidsform, der vi sitter sammen med de vi jobber på felles prosjekter med.

OPPRETTHOLD FASTE PLASSER Nå anbefales å opprettholde faste plasser, og heller mindre soner der tre til fem kan sitte sammen med god avstand. Snu arbeidsstasjonene, slik at de ansatte ikke må sitte mot hverandre ansikt til ansikt. Skillevegger og skjermvegger er en god løsning der det ikke er plass nok – du kan sette opp skjermer både foran og på sidene av arbeidsplassen.

SKAP TRYGGE MØTEPLASSER Lounge-miljøer, møterom og soner rundt kaffemaskinen må møbleres så ansatte føler at smittevernregler overholdes. Bytt ut sofaer med stoler, bruk møbler som er lette å flytte på, gjerne med hjul. Da kan de ansatte selv velge hvilken avstand de vil ha til andre i et møte.

MATERIALER MOT SMITTE er også blitt en ny trend. Harde overflater som er lette å vaske og stoffer som lett kan rengjøres. Det finnes mange nye materialer på markedet i dag som er designet for rengjøring og desinfeksjon, uten at kvaliteten blir dårligere over tid. Vi ser en økning i materialer som du enkelt kan desinfisere, som kunstlær, laminat og finer.

SIRKULARITET

Den største langsiktige trenden er sirkularitet. Flere og flere ønsker å ta bærekraftige valg, og vi ser at kravene til bærekraftig og tidløs design øker. Den mest holdbare interiørdesignen varer lenge. Det kan brukes i lang tid. Det kan tilpasses skiftende behov. Viktig ved anskaffelse av møbler er derfor at du kan bytte ut deler av møbelet, enten ved slitasje eller fordi man f.eks ønsker ny farge på stoffet. Det lønner seg å bytte ut deler fremfor å kjøpe nytt.

Sirkularitet er et bredere perspektiv på bærekraft, og inkluderer hele produksjonsprosessen. Sirkulære anskaffelser er en type grønn anskaffelse der man går til innkjøp av varer som stimulerer til energi-og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere/eliminere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet. Målet med sirkulære anskaffelser er å bidra til en ressurseffektiv og konkurransekraftig lavutslippsøkonomi. (kilde: Difi)

Det er flere fylkeskommuner, kommuner og virksomheter som har satt seg som mål å bidra til en sirkulær økonomi. Derfor lager vi lager vi møbler som er bygget for å vare, og det kan oppdateres for å møte endrede behov eller trender. Vi hjelper våre kunder med å forlenge levetiden. Mange kan enkelt oppgraderes eller pusset opp ved å skifte bordplate, polstring eller andre reservedeler.

ERGONOMI

Hvis du jobber mye foran en skjerm, eller sitter i mange møter – gjør det til en vane alltid å begynne med å stå oppreist og jobbe en stund når du er tilbake til skrivebordet ditt.

«Vi vet fra før at det er nyttig å bytte mellom sittende og stående arbeid for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Men de siste årene har det kommet flere forskningsrapporter som viser at det er direkte skadelig bare å sitte og jobbe. Dette har fått fart på utviklingen og økt interessen for hev- og senkbare skrivebord enda mer. Forskningen viser at kroppen frigjør stoffer som er viktige for helsen når vi beveger oss, stoffer som også er viktige av andre årsaker og som kan føre til at vi lever lenger», konstaterer Anders Lundahl.

Det er rett og slett ikke bra for kroppen å sitte stille i lengre tid, og det gjør oss mindre produktive. Holdningen påvirkes negativt, og risikoen for å rammes av hjerte- og karsykdommer og diabetes øker.

Ved hjelp av hev- og senkbare skrivebord kan vi variere arbeidsstillingen og bevege oss mer, og det forbedrer sirkulasjonen. Samtidig frigjøres det hormonlignende stoffer som gir økt velvære. Vi har alle ulik høyde og vekt, men et hev- og senkbart skrivebord er et godt eksempel på en løsning som fungerer for alle, og som kan tilpasses til forutsetningene og ønskene til hver enkelt

Oppsummert kan vi si at fremtidens kontor skal inkludere 3 viktige verdier:

  • Trygghet
  • Sirkularitet-fokus i anskaffelser
  • God ergonomi

Vil du vite mer, kan du kontakte prosjektrådgiver Kristin Carlsen hos Kinnarps Drammen på telefon 989 06819.