Konkursfrykt i vanskelige tider – Kan man sikre seg?

Medlemsbedriften Euler Hermes mener at Covid-19 vil skape hodebry og utfordringer for oss alle i de neste årene, selv om ikke alle er direkte berørt. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen er informasjon fra Euler Hermes, og relateres til deres forretningsområde. (Red.anm.)

Nå kan du med kredittforsikring trygt selge på kreditt uten å frykte konkurs og uteblitt betaling.

Til alle bedriftseiere: Heretter slipper du å tape penger på konkurs og uteblitt betaling hvis du selger på kreditt til bedrifter. Ved å betale noen få promille av din virksomhets omsetning som en forsikringspremie, så slipper du å gå rundt å gruble på om kunden din kommer til å betale etter at fakturaen er sendt. Spesielt nå i vanskelig tider.  

Forsikringen vil dekke som tap som skyldes manglende betaling for leverte varer og tjenester. Med en forsikring hos Euler Hermes har du et sikkerhetsnett som beskytter mot tap og uteblitte betalinger, som ellers ville kunne skade din likviditet, bunnlinje og betalingsevne. Det ikke alle tenker på er at selv et mindre tap på kr 50.000,- kan ødelegge stort for et årlig økonomisk resultat for en vanlig norsk bedrift. Med en solid 10% margin, så vil tapet bety at man må selge for ytterligere kr. 500.000 for å dekke opp for dette tapet.

Hvem har ansvaret for tapet?

Det er lederens helhetlig ansvar at bedriften er riktig forsikret.  Bedrifter utsettes daglig for betydelig risiko. En av de viktigste måter å redusere risiko for bedriften er å sørge for riktige og gode forsikringsdekninger. Mange småbedrifter har mangelfulle forsikringsløsninger og risikerer også egen virksomhet pga dette.

Typiske uttalelser fra småbedriftsledere kan være “jeg har drevet i 20 år uten å ha hatt behov for denne forsikringen”. Når uhellet virkelig rammer kan dessverre resultatet bli konkurs og personlig økonomisk ruin på grunn av manglende forståelse rundt risiko, akkurat som om huset ditt brenner ned og du ikke har forsikring. Fordi huset ikke har brent ned noen av de foregående 20 årene.

Flere eller færre konkurser Covid-19?

Utfra hva man har kunnet lese er det en viss forvirring om effekten av korona-krisen på antall konkurser i Norge. I det ene øyeblikket kan man lese om forventet «konkursras», i det neste kan man lese at det er færre konkurser enn vanlig. «Konkurs tross kontantstøtte» har også vært tema i flere nyhetsoppslag.

Konkurser har jevnt over har gått ned i 2020, blant annet på grunn av, økonomiske støttepakker, tilbakeholdenhet fra offentlige etater med å begjære konkurs og den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft i mai. Kompensasjonsordningen til foretak med omsetningssvikt har utsatt konkurser i foretak som ellers ville ha gått konkurs. De mange statlige tiltakene med redningspakker, støtteordninger og lettelser i skatter og avgifter, har så langt dempet konsekvensene.

Hva så med 2021?

Euler Hermes mener at Covid-19 vil skape hodebry og utfordringer for oss alle i de neste årene, selv om ikke alle er direkte berørt. Euler Hermes mener helt klart at når støtteordningene gradvis forsvinner vil både de som var i trøbbel fra før av og de som nå har kommet i trøbbel på grunn av pandemien løpe stor risiko for konkurs.  Vi forventer at konkurstallene vil stige med hele 18% i 2021 sammenlignet med 2019. I øvrige verden ser vi en enda større økning på rundt 31% globalt sammenlignet med 2019. Dette vil også ha en stor innvirkningen på bedrifter som selger ut av landet og ikke minst bedrifter som selger til typiske eksport bedrifter.  Konkurranse eller manglende markedsgrunnlag er også vanlige grunner til at konkurs vil inntreffe hos dine kunder eller kunders kunder.

Jens Ivarsson (bilde) er regionsjef Euler Hermes.

Trender i resten av verden

Det å kunne ha en solid forsikring mot konkurs og uteblitt betaling for å eliminere tap har aldri vært mer aktuelt enn i dag og en must have i hele verden.  Norge henger dessverre milevis bak de fleste land når det gjelder å forebygge risiko. Dette gjelder både i forhold til land vi er for stolte av å sammenligne oss med, og små europeiske land som sliter med både økonomi og indre strukturer. 

Er vi naive?

Kanskje er vi litt naive? Selv om Norge henger langt bak de fleste land på dette området, så begynner heldigvis begrepet kredittforsikring å bli mer normalt. For snaue tjue år siden var det et ikke-tema for de fleste, med unntak av internasjonale bedrifter og eksport relaterte bransjer. Nå ser vi at bedrifter i alle bransjer og av alle størrelser ser nytt av forsikringen, og det finnes en løsning for alle forretningsmodeller. Det er ikke ofte det skjer så drastiske økonomiske endringer i handel som med Covid-19, men det er hyggelig at våre tjenester nå blir tatt svært godt imot av bortimot alle sier, Espen Swartling og Jens Ivarsson.

Kilde: https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports.html