Kompetanseplussmidler – en unik gavepakke fra Kunnskapsdirektoratet til næringslivet

Kompetanseplussmidler er en tilskuddsordning til bedrifter i alle bransjer, som har kompetanse og utvikling av sine medarbeidere på agendaen. Alle bedrifter kan, minst én gang i året, søke om støtte til relevante kurs i ulike kategorier. I artikkelen kan du lese om hva som kan søkes.

Kompetanseplussmidler er en tilskuddsordning til bedrifter i alle bransjer, som har kompetanse og utvikling av sine medarbeidere på agendaen. Alle bedrifter kan, minst én gang i året, søke om støtte til relevante kurs i ulike kategorier.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) arbeider for å styrke befolkningens kompetanse og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. HK-dir bidrar til å øke verdiskapningen ved å støtte kompetanseutvikling i arbeidslivet. Gjennom å styrke individets muligheter til å ta gode utdannings- og karrierevalg, lære hele livet og dokumentere sin egen kompetanse bidrar de til utvikling, integrering og inkludering i samfunnet.

Påfyll av kompetanse er den beste investeringen den enkelte kan gjøre. Ordningen bidrar til at voksne i arbeid, får nødvendig kompetanse til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Det raske taktskiftet, både når det gjelder teknologi og digitalisering, med dertil nye arbeidsmetoder, gjør at man ikke lenger kan lene seg på «gammel» kompetanse. Kompetanse er ferskvare, og med kompetanseplussmidler tar HK-dir et stort ansvar med å legge til rette for livslang læring.

Med utgangspunkt i en velkjent arbeidshverdag og en praksisnær tilnærming til ny kompetanse, skapes det trygghet for de ansatte, når de skal tilbake på «skolebenken». Med oppgradering av ny og nødvendig kompetanse, etablerer bedriften en større trygghet i en arbeidshverdag som stadig er i endring. Dette skaper igjen mer fornøyde og engasjerte ansatte.

Kompetanseplussmidler er øremerket

Kompetanseplussmidler er øremerket målgruppene som har liten formell kompetanse fra tidligere, og sørger for at både den enkelte ansatte og bedriften samlet får et stort konkurransefortrinn i sine markeder.

Læringsmiljøet som oppstår når gode kolleger sammen tilegner seg ny kunnskap mot et felles mål, gir et bedriftskulturelt samhold, som er en styrke i seg selv.

Kompetansepluss tilbydere kan designe kompetanse kurs i samarbeid med bedrifter, slik at innholdet blir best mulig og dekker bedriftens behov. Kompetansepluss tilbydere står for søknadsprosessen etter avtale og fasiliterer kursene i samarbeid med bedriftene.

Eksempler på bedriftsinterne kurs med Kompetansepluss-midler:

Kommunikasjon og samhandling
-Selvinnsikt, kroppsspråk, problemløsing, forebygge konflikter, tydelighet, medarbeiderens bidrag i kulturen

– Yrkesrettet norskopplæring

Tall og økonomiforståelse
prosentregning, innføring i regnskap, kalkyler, økonomi begreper, tabeller, svinn og prosjektforståelse, ol.

Forstå og skrive dokumenter

  • Økt lese- og skriveforståelse i forbindelse med kontrakter, avtaler, rapporter, arbeidsbeskrivelser, opplæringsmateriell, instrukser, utfylling av skjema, HMS rutiner og kompleks dokumentasjon
  • Innføring i yrkesfag -forståelse av faget på veien til fagbrevet

Digitale ferdigheter

  • bruk av digitale verktøy, Office-pakken, Teams apper, ol.

Link til utlysningen fra HK-dir: https://hkdir.no/program-og-tilskot/kompetansepluss-2023-arbeid-og-frivillighet

Ønsker du mer informasjon om kompetanseplussmidler er påmelding til søkerseminar her:

https://hkdir.no/arrangement/digitale-kompetansepluss-samlinger3

Kompetansepluss tilbydere i Næringsforeningen som tilbyr denne ordningen:

AOF Norge. https://www.aof.no/

K2 Kompetanse. https://k2kompetanse.no/

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. https://www.folkeuniversitetet.no/

Vi i Ressursgruppa «Kompetanse og Utvikling», er behjelpelig med spørsmål, interesse og behov for tilskuddsordningen.

Ta kontakt med: Hilde Stensholt, 47663980