Kompetansepluss Arbeid 2021 -Tilskuddsordning for opplæring

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetanse Norge har lagt frem tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. K2 Kompetanse, Folkeuniversitetet og Handelshøyskolen BI har skreddersydde og tilrettelagte kurs og opplæringsprogrammer hvor man kan delta.

Programmene har stor variasjon, og kursleverandørene har meget god erfaring i tilrettelegging og gjennomføring. Merk at påmelding til Kompetansepluss opplæring er senest 7. desember.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er en forhåndsgodkjent tilbyder av Kompetansepluss og har gjennom mange år søkt og mottatt opplæringsmidler i samarbeid med lokalt næringsliv og innen mange bransjer.  Vi gjennomførte de første kursene i 2011, og har sett et økende behov for kompetanseheving i arbeidslivet.   

Vi kan dokumentere god erfaring med å skreddersy opplæring rettet mot bedriftens og deltakernes behov, som har gitt gode resultater for både bedriften og den enkelte.  Det er mange ansatte som har tatt et fagbrev i etterkant eller har hevet sitt nivå i norsk eller IKT.   Vi har et stort nettverk av dyktige og erfarne lærere, som kan undervise enten i våre lokaler på Sundland i Drammen, i bedriftens egne lokaler eller digitalt. Link til mer informasjon:  https://www.folkeuniversitetet.no/Kampanje/Kompetansepluss?

Ta kontakt med Anne Marie Gjems for en uforpliktende samtale om muligheter.

Tel:                       92 46 20 51         
epost:                  amg@fu.no

Handelshøyskolen BI Executive

Handelshøyskolen BI Executive er valgt ut for å tilby en rekke gratis digitale kurs innen treparts bransjeprogrammer for henholdsvis detalj- og faghandelen, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. 

Gjennom våren og sommeren etablert flere nye treparts bransjeprogrammer  (slik at det nå er til sammen 9 ) for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte  de næringene som er hardt rammet, har regjeringen styrket bransjeprogrammene slik at de kan utvide tilbudet og engasjere flere opplæringsaktører for å kunne tilby digitale korte og relevante utdanningstilbud.  Tidligere har det vært fokus primært rettet mot fagskolene, men  nå kan altså også BI tilby kompetanseheving innen bransjeprogrammene.

Handelshøyskolen BI Executive mottar nå finansiering fra Kompetanse Norge slik at vi kan tilby gratis kurs.

NB! Merk at tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene!

Ta kontakt med Andreas Bilberg for spørsmål

epost: andreas.bilberg@bi.no

K2 Kompetanse

K2 Kompetanse AS er tilbyder av Kompetansepluss.

Vi tilbyr kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst. Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning. Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

Vi vet det er et stort behov for å styrke digitale ferdigheter i gruppen med lav eller ingen utdannelse. Det å øke den digitale kompetansen, gjør at denne gruppen følger med i den digitale utviklingen og unngår i større grad å havne i «utenforskap» i arbeidslivet.

Kommunikasjon og Samspill i team er et kurs vi av erfaring vet ønskes av mange.

Tall og økonomiforståelse er på samme nivå som digitale ferdigheter et viktig fagområde.

Link til mer informasjon:

https://k2kompetanse.no/

Ta kontakt med Hilde Stensholt for samtale om muligheter.

Tlf: 47 66 39 80

hs@k2kompetanse.no