Klimafestivalen i Drammen er i gang

12.–29. januar arrangeres den åttende Klimafestivalen i Drammen. Med små og store markeringer både lokalt og nasjonalt har man som mål å skape økt bevissthet om klimautviklingen og engasjement for å endre den. Mandag 23. januar kl. 18 inviterer kommunen til inspirasjonsforedrag og panelsamtale. Foto over: Knut Arne Gjertsen.

Klimafestivalen er en dugnadsbasert festival arrangert av frivilligheten i Drammen. Torsdag 12. januar ble festivalen åpnet av ordfører Monica Myrvold Berg på Drammensbiblioteket. Etter åpningsarrangementet går det slag i slag med en rekke større og mindre arrangementer. Festival-programmet inneholder noe for enhver smak, blant annet kurs i å sy ditt eget handlenett, byttedager, klima-lekedag, konserter, gudstjenester, musikk og barneteater.

Inspirasjonsforedrag i forbindelse med klimastrategien

Kommunens forslag til klimastrategi for Drammen 2030 er på høring, med høringsfrist 31. januar. Reduksjon av klimagassutslippene er et av hovedmålene i strategien. Kommunen har også mål å bli en foregangskommune på sirkulær økonomi.

Mandag 23. januar kl. 18 inviterer kommunens klimarådgivere Ingebjørg Weselka Tofte og Oda Bjørnnes til et inspirasjonsforedrag om forbruk, gjenbruk og redesign. Foredragsholder er Ingrid Vik Lysne fra Fæbrik. Hun er kjent fra blant annet TV-programmene Symesterskapet og Rydderevolusjonen.

Det blir også panelsamtale om hvordan lokale aktører i drammenssamfunnet kan bidra i klimaarbeidet. Kommunikasjonssjef i Cicero, Astrid Arnslett, leder samtalen.

Skal vi redusere klimagassutslippene må kommunen gå foran å vise vei, men vi er helt avhengig av at næringsliv, innbyggere og frivilligheten spiller på lag. Gjennom dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi engasjement og aksept for nødvendige endringer. Arrangementet holdes i Drammensbiblioteket. Enkel servering, gratis inngang.

Mer om arrangementet her

INVITERER: Klimarådgiverne Ingebjørg Weselka Tofte og Oda Bjørnnes inviterer til et inspirasjonsforedrag på biblioteket mandag 23. januar om forbruk, gjenbruk og redesign. Foto: Drammen kommune.

Her kan du lese om klimafestivalen

Her kan du lese mer om høringen av klimastrategien

Kilde: informasjon fra Drammen kommune