Kan vi stole på kunstig intelligens?

Deloitte har holdt presentasjon om etisk bruk av kunstig intelligens for totalt 125 elever ved 3 ulike videregående skoler i Drammen. Elevene ble bedt om å reflektere over hvorvidt vi faktisk kan stole på kunstig intelligens. Og om det finnes noen oppgaver som utelukkende mennesker bør gjøre i frykt for at kunstig intelligens faktisk kan ta feil. I denne runden var Inspiro fra Drammen videregående på besøk hos Deloitte.

Bevissthet om kunstig intelligens

Deloitte har holdt presentasjon om etisk bruk av kunstig intelligens for totalt 125 elever ved 3 ulike videregående skoler i Drammen: Akademiet Sundland, Akademiet Ypsilon og Inspiro-linjen på Drammen Videregående, og 1 ungdomsskole: Akademiet Realfagskole. I presentasjonen har de forklart hvordan kunstig intelligens fungerer og gått gjennom noen eksempler på hvor vi finner det i våre hverdagsliv, eksempelvis den selvkjørende bussen på Bragernes Torg eller FaceID når man logger på telefonen ved bruk av ansiktsgjenkjenning.

Deretter viste de frem et tilfelle hvor kunstig intelligens klassifiserte en ulv og en hund feil, fordi alle treningsbildene algoritmen fikk av ulv inneholdt snø i bakgrunnen. Dermed tenkte algoritmen at så lenge bakgrunnen var hvit i et bilde så var det snakk om en ulv.

Elevene ble bedt om å reflektere over hvorvidt vi faktisk kan stole på kunstig intelligens. Og om det finnes noen oppgaver som utelukkende mennesker bør gjøre i frykt for at kunstig intelligens faktisk kan ta feil, som for eksempel å behandle militære våpen eller godkjenne lånesøknader.

Det ble servert lunsj til elevene, hvor Deloitte kort presenterte sin organisasjon.

Deloittes strategiske valg av målgruppe

Det er ikke tilfeldig at Deloitte velger akkurat denne aldersgruppen når de snakker om kunstig intelligens.

For det første ønsker de å bidra i lokalsamfunnet med kompetansedeling på noe som ikke dekkes av læreplanen til elevene i dag. Vi snakker om en generasjon som samhandler mer med teknologi enn noen gang tidligere og dermed befinner seg omringet av kunstig intelligens i sine hverdagsliv.

Det er derfor viktig å bevisstgjøre ungdommen på hvilke potensielle farer som lurer dersom kunstig intelligens blir misbrukt. I tillegg er det ikke usannsynlig at flere av disse elevene blir fremtidige utviklere av kunstig intelligens, derfor bør de også reflektere over ulike etiske problemstillinger de blir stilt ovenfor. For eksempel, skal en selvkjørende bil alltid sette sikkerheten til sjåføren først slik at den i ytterste konsekvens velger å kjøre på en kryssende syklist fremfor å kjøre inn i en fjellvegg eller ned en bratt skrent?

For det andre står disse ungdommene foran krevende studievalg innen kort tid, så Deloitte ønsker å bidra med karriereveiledning ved å fortelle litt om hva de holder på med i sin organisasjon. Deloitte er en veldig bred og tverrfaglig organisasjon som har bruk for all type kompetanse, så du vil alltid finne noe som passer for deg dersom du holder på med økonomi, juss eller teknologi. På Drammenskontoret er de hovedsakelig revisorer og de håper naturligvis at de kan ha vekket nysgjerrigheten for dette yrket hos noen.

– Jeg liker å spøke med at «det må jo være en grunn til at en sivilingeniør som meg med spesialisering i kunstig intelligens og realopsjoner velger å starte i revisjon». Revisjonsbransjen lider dessverre av et ufortjent dårlig omdømme og det er mangel på revisorer de kommende årene. Vi tar derfor del i bransjens pågående omdømmekampanje for å vise elever at revisjon er mye mer spennende og tverrfaglig enn mange tror, sier Richard Wilhelm Rogstad, Associate/Audit & Assurance hos Deloitte Drammen.

Tema som gruppene jobbet med

Avslutningsvis i presentasjonen ble elevene presentert en sann case, hvor en videregående skole i Norge valgte å bruke en algoritme for å gi elevene standpunktkarakter under pandemien fordi avsluttende eksamener ble avlyst.

Elevene skulle gruppevis diskutere positive og negative sider ved en slik løsning, hvilke faktorer algoritmen burde hensynta i karaktersettingen og ikke minst om de selv ville foretrukket å bli vurdert på denne måten.

– Personlig syntes jeg diskusjonen om hvorvidt algoritmen sin objektivitet er en fordel eller ulempe i forhold til læreren sin potensielle subjektivitet når det gjelder karaktersettingen, fortsetter Rogstad.

De fleste elevene konkluderte med at en lærer evner å se noe hos elevene som ikke en maskin tar hensyn til – og dermed mislikte ideen om at standpunktkarakteren deres skal settes av en algoritme.

Rogstad fortalte elevene at det statistisk sett er mer sannsynlig at de vil få en bedre karakter dersom læreren deres nettopp har spist lunsj enn det motsatte («The Lunch Effect») og utfordret dem på nytt om en algoritme hadde vært så dum idé.

– Jeg tror elevene forstod godt at det ikke alltid er like lett å vite hva som er rett eller galt, men det er heller ikke meningen. I en verden med økende grad av konflikter har det aldri vært viktigere å kunne reflektere og se en sak fra ulike perspektiver – det er nettopp det budskapet vi håper vi fikk frem i gruppediskusjonen, sier Rogstad.

Vår opplevelse av besøket

– Vi hadde en svært god opplevelse av besøket fra Inspiro-klassen. Elevene var svært engasjerte i diskusjonene og stilte spørsmål som vitnet om høy refleksjonsevne. Jeg synes det er ekstra interessant å høre deres perspektiver fordi de er enda nærmere på moderne teknologi enn mange av oss på kontoret. Vi håper at elevene opplevde det likedan og gleder oss allerede masse til neste gang vi blir å holde et lignende opplegg, avslutter Sturle Holseter som er partner og kontorleder i Drammen.

Inspiro er en suksess ved Drammen videregående skole

Inspiro er et studietilbud for elever som ønsker å lære om gründervirksomhet, innovasjon, forretningsdrift og markedsføring.

Det er en studiespesialiserende linje med entreprenørskap, som gir generell studiekompetanse. Gjennom de tre årene fordyper man seg i programfagene markedsføring og entreprenørskap, hvor man blant annet jobber med å etablere, drifte og avvikle en ungdomsbedrift. I tillegg har eleven programfaget teater, der de lærer om kommunikasjon, det å jobbe kreativt og samarbeid.

– På Inspiro er vi opptatt av tverrfaglighet, samarbeid med næringslivet og det å jobbe med reelle caser for å synliggjøre teorien. Det blir benyttet undervisningsmetoden “learning by doing” i mange fag. Slik Inspiro har arbeidet med fag i mange år, er nå blitt viktige krav i Fagfornyelsen 2020, sier lærer Hege Elisabeth Snoghøj ved Drammen videregående skole.

Inspiro er en suksess ved Drammen videregående skole, og andre skoler har vært hos oss og hentet inspirasjon til å lage lignende tilbud, avslutter Snoghøj.

Dette var absolutt interessant sa elevene fra Inspiro ved Drammen videregående skole. Her representert ved elevene Alland Aram i hvit genser og Ulrik Bekkestad (bak til høyre). Ellers på bilde: lærer Hege Elisabeth Snoghøj, Sturle Holseter (bak til venstre) og Richard Wilhelm Rogstad (midten).