Kai Mjøsund er ny rådgiver i insam

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og de er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. Nå er Kai Mjøsund med på laget.

Vi har gleden av å meddele at Kai Mjøsund ble en del av vårt team fra februar 2023. Kai kommer fra jobb som avdelingsdirektør og spesialrådgiver i Forskningsrådet med bred kompetanse innen forskningsdrevet innovasjon, oppstartsbedrifter, utvikling av FoU-virkemidler (investering, utlysninger) og utvikling av system og aktører (samskaping). Kai har utdanning fra Forsvaret, prosjektledelse fra BI, og MBA ved Heriot- Watt University/Edinburgh Business School.

De siste årene har han hatt ansvar for programmene for regional utvikling i samarbeid med fylker og regioner. Forut for de syv årene på nasjonalt nivå, var Kai 13 år i ledelsen i de regionale høyskolene på Sør-Øst landet, og var både linjeleder og prosjekt- og prosessleder for store samfunnsutviklingsprosjekter som etablering av Universitet i Sør-Øst Norge og de nye campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.

Drammensregionen opp på pallen igjen

Kai brenner for å skape og å bidra til forbedring, og mener regionen er for lite synlige nasjonalt innenfor forskningsstøttet innovasjon. «Drammensregionen har lav uttelling på nasjonale FoU-prosjekter og fremhever seg med at det ikke er en sentral innovasjonsaktør som er pådriver for FoU- utviklingen. – Det er kjent at virksomheter med høy grad av forskning- og utviklingsengasjement gjør det bedre, er mer lønnsomme og endrer seg raskere. Videre er det et svakt utviklet forsknings- og innovasjonssystem lokalt. Vesentlig svakere en byer og kommuner med  færre folk og bedrifter. Det bør det gjøres noe med – faren er at Drammensregionen taper i det lengre løp» – sier han.

«Insam har jeg fulgt med på i flere år, de ligger tett på forsknings- og utviklingsfronten på flere områder – der bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling er kjernen. Om insam kommenterer han; «Selv om vi også er en nasjonal aktør – må vi handle lokalt. Jeg opplever at vi har mye å bidra med både på store samfunnsprosjekter lokalt og med offentlige og privat aktører. Drammensregionen må opp på pallen igjen!».

I Forskningsrådet jobbet Kai senest med Regional vekst med FoU som drivstoff, med mantraet «kortreis kunnskap og samarbeid – økt verdiskaping». Det er noen vesentlige fordeler med å utvikle og benytte sterke regionale kunnskapsmiljøer (nærhet, kultur, kunnskap og engasjement). USN og Insam er eksempel på slike miljøer. Det er store muligheter til å få tak i offentlig risikokapital hvis man er dristige nok.

Vi er sikre på at Kai vil bli et positivt tilskudd til vårt team, og gleder oss stort over å få ham med på laget.

Insam er et åpent rådgivingsmiljø hvor bærekraftig omstilling står i fokus. Vi
jobber med by- og stedsutvikling, kompetanseutvikling, kultur, kulturminner og komplekse samfunnsutfordringer.