K2 Kompetanse tilbyr gratis kurs til deg som jobber i butikk

K2 Kompetanse AS tilbyr kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Målet er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen teknologi, distribusjon, kundeservice og bærekraft. Endringer i markedet, blant annet på grunn av økt netthandel har gjort at detalj-/faghandelen er konkurranseutsatt.

Ny teknologi har også økt behovet for omstilling og kompetanseutvikling. I tillegg er det behov for kompetanse iblant annet sirkulærøkonomi og bærekraftig handel. Målet med våre bransjeprogram er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillingen og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Les mer om tilskuddsordningen nedenfor. Tilbudet er gratis, og kan tas ved siden av jobb!

For mer informasjon om kurs og K2 Kompetanse, kontakt:

Hilde Stensholt, bedriftsrådgiver

Tlf: 476 63 980

hs@k2kompetanse.no