– Jobber seriøst med å redusere utslippene

– Bokpapirprodusenten Hellefoss Paper jobber seriøst med å redusere utslippene – og har gjort det lenge. Den har vist at den får det til og at den vil gjøre enda mer. Her har EU-direktivet, som kan true bedriftens eksistens, fått en utilsiktet virkning.

Advokat Cathrine Hambro (bilde) vil be om at beslutningen som truer Hellefoss Papers videre drift blir omgjort.

Dette er saken:

  • Papirmaskinen på Hellefoss Paper AS i Hokksund produserer 1000 tonn bokpapir hver uke.
  • Fabrikken er den eneste gjenværende bokpapirprodusenten i Norge, en av tre i Europa. Har ca. 80 ansatte.
  • Bedriften er lønnsom, eieren har ikke tatt ut utbytte og vil satse mer.
  • Nå er driften truet av EU-krav fra en annen verden og firkantet tolkning her hjemme.
  • Om to år kan det være slutt på papirproduksjonen ved Hellefossen.

Advokat Cathrine Hambro er tydelig på at det fører galt avsted når utslippsgrensene i EUs reviderte industridirektiv ukritisk legges til grunn i vurderingen av konsesjonsvilkår for Hellefoss Paper.  Advokaten, som er nasjonalt kjent for å ha et personlig og faglig miljøengasjement – og med flere miljøorganisasjoner på klientlisten – har i to år representert bedriften ved Hellefossen.

Hun var også sentral da Hellefoss Paper i forrige konsesjonsrunde oppnådde mildere utslippsvilkår.

Kraftig redusert

Da advokat Hambro klaget til departementet på at direktoratet ukritisk la EU-kravene til grunn ved ny konsesjonsrunde, ble ikke klagen tatt til følge av daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

–  Det er viktig å være klar over at utslippene fra Hellefoss Paper er organiske. Det er fragmenter fra trevirke, sammenlignbart med nedfall  fra trær  Organiske utslipp må også kontrolleres og holdes nede, men er noe helt annet enn giftutslipp. Samtidig er de organiske utslippene til elva kraftig redusert, både fra Hellefoss Paper og fra fabrikker som er blitt nedlagt, understreker advokat Hambro. Hun vil begjære beslutningen i direktoratet og i departementet omgjort.

Dispensere

– Det er fullt mulig å dispensere innenfor regelverket ved å fastsette rensekrav som ivaretar resipienten (Drammenselva) på en god måte for elva, og som bedriften samtidig kan klare økonomisk. Alle er enige om at Drammenselva må forvaltes bærekraftig. Det er dokumentert at elva håndterer dagens utslipp, som dessuten vil bli enda lavere når bedriften iverksetter sine kostbare planer om nytt renseanlegg. Problemet er bare at den dimensjonen på renseanlegg som industridirektivet i praksis krever, forutsetter så store ytterligere investeringer at bedriften ikke kan bære dette. Samtidig er den økte renseeffekten marginal, sier Hambro.

Elvemuslingen tilbake

Undersøkelser viser at den økologiske tilstanden i elva er god og at den utvikler seg positivt. – Et tydelig tegn på at tilstanden i elva er i bedring, er at elvemuslingen er kommet tilbake til vassdraget og bl. a er å finne nær Hellfossen, sier advokat Hambro.

Ifølge advokaten er det ingen motsetning mellom næring og miljø i Hellefossen, når alle forhold tas med i betraktning, herunder bedriftens beslutning om å bygge nytt renseanlegg.

 – Fabrikken bruker kortreist virke, lokal vannkraft og er en stor lokal arbeidsplass. Utslippene fra trefiber representerer ikke noen trussel mot livet i elva i dag, sier advokat Cathrine Hambro.